ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Τα μαθήματα και οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα ξεκινήσουν στις 9 Οκτωβρίου 2017.

Ανακοινώνουμε ότι η δήλωση μαθημάτων κατατίθεται από τις 9:00-13:00, ενυπόγραφη αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων είναι οι εξής:

Οι φοιτητές του 2ου έτους                                                      Δευτέρα 9/10

Οι φοιτητές του 3ου έτους                                                      Τρίτη 10/10

Οι φοιτητές του 4ου έτους                                                      Τετάρτη 11/10

Οι φοιτητές του 5ου έτους                                                      Πέμπτη 12/10

& και τέλος οι φοιτητές από το 11ο εξάμηνο και άνω      Παρασκευή 13/10

© 2020 eetf.uowm.gr