Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Το υπ’ αριθμ. 99763/Ζ1/09-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφορά σε υποτροφίες για σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/34375bccc60003dfae9cec1b34a26dcffda3.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr