Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 2021-2022 από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Tα υπ’ αριθμ. 47930/Ζ1/27-04-2023 και 47943/Ζ1/27-04-2023 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούν προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 2021-2022 – αντίστοιχα – από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

© 2020 eetf.uowm.gr