Υποτροφίες από έσοδα κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Σας ενημερώνουμε για τις υπ’ αριθμ. 85759/Ζ1/1507-2021 και 101178/Ζ1/17-08-2021 αποφάσεις που αφορούν σε υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και 2019-2020, αντίστοιχα, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/016941befeca461849f29959e2cb9f80eaf7.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

© 2020 eetf.uowm.gr