Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Το υπ’ αριθμ.  113901/Ζ1/20-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και του ιδρύματος Al-Azhar Al-Sharif.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/6784dcd4a1994fd7746ef8b13973c2b16a9f.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.

© 2020 eetf.uowm.gr