Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Σε συνέχεια του από 19-09-2022 ηλεκτρονικού μας μηνύματος, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 117272/Ζ1/26-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, που αφορά σε ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.

Η ορθή επανάληψη αφορά στην καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/65961c8efc6d4b5ab0a10aa57d56c035b1c0.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Το υπ’ αριθμ. 112663/Ζ1/16-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και προορίζεται για ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/6854e9d85e6564d27aff6d4d7c9de9c38ee2.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr