Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες φοιτητές

Tο υπ’ αριθμ. 57821/Ζ1/25-05-20 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφορά σε υποτροφίες του ιταλικού κράτους σε Έλληνες φοιτητές.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr