Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022

Το υπ’ αριθμ. 70095/Ζ1/07-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορά Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr