Εισιτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

Οι Εισιτήριες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες από 22-24/09/2014.

Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Κατάθεση αιτήσεων: 1-10 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

© 2020 eetf.uowm.gr