Εισιτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Οι Εισιτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα διεξαχθούν στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε να κατεβάστε από το παρακάτω link:

https://eetf.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=151&lang=el

© 2020 eetf.uowm.gr