Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. έτους 2012-13

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.

Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1 και 2, του Ν. 3404/20005 τα ποσοστά κατατασσομένων ορίζονται ως εξής:

α) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισότιμων & ομοταγών ιδρυμάτων εξωτερικού και παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, σε ποσοστό 4% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. (Δηλαδή 85Χ4%= 3 άτομα),

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και των πτυχιούχων πρώην ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. (Δηλαδή 85Χ5%= 4 άτομα), και

γ) Πτυχιούχοι ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισοτίμων τίτλων, σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. (Δηλαδή 85Χ2%= 2 άτομα).

ΙΙ. Τρόπος εισαγωγής. 

α) Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με δέκα (10) τουλάχιστον έργα (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο).

β) Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε δύο ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα ως εξής:

Ι. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο), σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ65 με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι

ΙΙ. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι διαστάσεων 60Χ70 με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν (δηλαδή χαρτί και υλικά ζωγραφικής).

Οι αιτήσεις καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2012 έως και 15 Νοεμβρίου 2012.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1.  Αίτηση του υποψήφιου.
  1.  Αντίγραφο πτυχίου.

(α) Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να                                                                                                                                         προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα).

(β) Προκειμένου για πτυχιούχων ισοτίμων Σχολών Τ.Ε.Ι., θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τη Διεύθυνση Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3.   Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

4. Επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 στους χώρους του Τμήματος (3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης ως εξής:

Ι.  Η πρώτη δοκιμασία στις 10:00 π.μ. και

ΙΙ. Η δεύτερη δοκιμασία στις 16:00 μ.μ. της ίδιας μέρας.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών.

 

 

Κατεβάστε την αίτηση για συμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr