ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2023-24

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-24

Ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 4186/2013 και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185 τεύχος Β΄) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», η κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών θα γίνει με εξετάσεις στα τρία (3) μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Τρόπος εισαγωγής
Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα παρακάτω μαθήματα:

• «Σχέδιο I»
Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο), σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ65 με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

• «Χρωματολογία-Σχεδιολογία»
Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι διαστάσεων 50Χ70 με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν (υλικά ζωγραφικής, εκτός από χαρτί, όπου θα δοθεί από τη Σχολή).

• «Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος – 20ος αιώνας», θεωρητικό μάθημα.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία για το θεωρητικό μάθημα «Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος – 20ος αιώνας»:
1) «Η Τέχνη του 20ου αιώνα», Χαραλαμπίδης Άλκης (University Studio Press Α.Ε.)
2) «Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης», H.H. Arnason (Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.)
3) «Τέχνη από το 1900», H. Foster κ.α. (Εκδόσεις Επίκεντρο)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου 2023 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (atzotzi@uowm.gr & mxristopoulou@uowm.gr ), τηλ. επικοινωνίας 2385055290-2385055261.

Ταχυδρομική διεύθυνση
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
3ο χλμ Φλώρινας Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών (3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης), ως εξής:

Α/Α Τίτλος μαθήματος Ημερομηνία Ώρα

1 «Σχέδιο I» Πέμπτη 07/12/2023 10:00-14:00
2 «Xρωματολογία -Σχεδιολογία» Πέμπτη 07/12/2023 16:00-20:00
3 «Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος -20ος αιώνας» Παρασκευή 08/12/2023 10:00-13:00

Ο Κοσμήτορας
Ιωάννης Καστρίτσης
Καθηγητής ΤΕΕΤ Π.Δ.Μ.

© 2020 eetf.uowm.gr