ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ 300 ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 3 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 9ο ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 15ο ΕΞΑΜΗΝΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2020, ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ 300 ΛΕΞΕΩΝ, ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 3 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://eetf.uowm.gr/tmima/chrisima-entipa/

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-19:

Σύνθεση 3μελούς επιτροπής:
1ος βαθμολογητής. Διδάσκων/ουσα Κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο φοιτητής/τρια.
2ος βαθμολογητής. Ένας διδάσκων/ουσα Εργαστηρίου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει
παρακολουθήσει μαθήματα εμβάθυνσης σε εργαστήριο Εφαρμοσμένων Τεχνών ή
στη Χαρακτική, το δεύτερο μέλος της επιτροπής εποπτείας θα είναι ο
υπεύθυνος του αντίστοιχου εργαστηρίου, το οποίο παρακολούθησε ο
φοιτητης/τρια, αν το αντικείμενο του εργαστηρίου σχετίζεται με την
πτυχιακή του/της εργασία. Οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες θα μπορούν να
επιλέξουν ως δεύτερο μέλος της επιτροπής εποπτείας οποιο/αδήποτε
διδάσκοντα/ουσα εργαστηρίου.
3ος βαθμολογητής. Ένας/μία διδάσκων/ουσα θεωρητικών ή θεωρητικών/εργαστηριακών μαθημάτων.

Ο κύριος επιβλέπων θα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π εργαστηριακό. Εάν
στο αντικείμενο της κατεύθυνσης που επιθυμεί να έχει ως κύριο έργο ο/η
φοιτητής δεν υπάρχει μέλος Δ.Ε.Π, τότε μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να
οριστεί ο διδάσκων του μαθήματος.
Ο ανώτατος αριθμός διπλωματικών εργασιών που μπορεί να εποπτεύσει
διδάσκων/ουσα ως δεύτερο ή τρίτο μέλος της επιτροπής είναι το πηλίκο
που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των φοιτητών δια του αριθμού
των επιλέξιμων μελών.

Σε κάθε εξάμηνο η Γραμματεία θα ανακοινώνει κατάλογο των επιλέξιμων
μελών με βάση τον τρέχοντα κατάλογο διδασκόντων/ουσών (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ειδικοί Επιστήμονες) και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Προϋπόθεση για την ένταξη στον κατάλογο των επιλέξιμων μελών για την
επιτροπή εποπτείας είναι ο/η διδάσκων/ουσα να διδάσκει το εαρινό και
χειμερινό εξάμηνο στο Τ.Ε.Ε.Τ. ή να διδάσκει ένα από τα δύο εξάμηνα
αλλά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 2019-2020

© 2020 eetf.uowm.gr