ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΡΩΤΗ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ) ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00 ΜΕ 21:00, ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

© 2020 eetf.uowm.gr