Μαθήματα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης (Δ.Π.Α.) Φορείς

Περιγραφή των δραστηριοτήτων στους οποίου οι φορείς δήλωσαν  ότι θα απασχολήσουν τους φοιτητές/τριες

Ο φορέας θα μεριμνήσει για το κόστος μετακίνησης, σίτισης και φιλοξενίας των φοιτητών/ τριων που θα απασχολήσει αν βρίσκεται εκτός Φλώρινας.

1. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών/
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός
& Αθλητικός σύλλογος «Άγιος Γερμανός»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ωρες απασχόλησης: Δευτέρα: 8 ώρες (9 πμ έως 5 μμ)
Τετάρτη: 6 ώρες (9 πμ έως 3 μμ)

1.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1α.  Μαθήματα ελεύθερου σχεδίου
σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1β.  Μαθήματα χρώματος
σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1γ.  Δημιουργία εφημερίδας ή άλλη δημιουργική δραστηριότητα
με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού

2.    ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
(φωτογραφία, video/ πολυμέσα, σκίτσο, προπλάσματα κλπ)
Πρόκειται για αποτυπώσεις/ καταγραφές που αφορούν στο σύνολο της Πρέσπας και στα τρία κράτη:

–    Τοπίο σε διάφορες εποχές /ώρες,
–     αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες παραδοσιακών κτιρίων (μορφές, υλικά, εργαλεία κλπ.),
–     φυσικό περιβάλλον χλωρίδα – πανίδα,
–    ανθρώπινες παραδοσιακές δραστηριότητες,
–    περιβαλλοντικές δράσεις όπως διαχείριση υγρών λιβαδιών, δακτυλίωση πουλιών, επαναεισαγωγή τοπικής φυλής νάνων αγελάδων κλπ.,
–    υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορά και στις τρεις χώρες,
–    καταγραφή στοχευμένων δράσεων που αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον (πχ. ανακατασκευή παραδοσιακής βάρκας των Πρεσπών κλπ.)

Το τελικό υλικό θα συγκεντρωθεί σε μια οργανωμένο αρχείο με ελεύθερη πρόσβαση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για:

–    Διοργάνωση εκθέσεων και στις τρεις χώρες.
–    Δημιουργία ημερολογίου.
–     Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων.
–    Έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού.
–    Εμπλουτισμό ιστοσελίδων.
–    Διοργάνωση και παρουσία σε εκδηλώσεις του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
–    Δημιουργία μικρού ντοκιμαντέρ με βάση το υλικό που έχει η ΕΠΠ από διάφορα ντοκιμαντέρ για την περιοχή, από το 1965 μέχρι σήμερα.
–     Κατασκευή προπλάσματος όλης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ξενάγησης.
–    Δημιουργία καλλιτεχνικών οπτικοακουστικών ή άλλου τύπου παρουσιάσεων για την Πρέσπα.

3.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
του ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ του ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Η ΕΠΠ οργανώνει την επισκευή και αποκατάσταση του παλιού νερόμυλου του Αγ. Γερμανού. Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν στις εργασίες της εσωτερικής διαμόρφωσης για την προβολή και ανάδειξή του (φωτογραφικό υλικό, σχέδια, εκθέματα κλπ).

4.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “ΣΠΙΤΙΟΥ” για τις ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Οι νυχτερίδες συχνά διαβιώνουν σε παλιά ερειπωμένα σπίτια της περιοχής. Τα σπίτια αυτά χάνονται σταδιακά μέσα στο χρόνο (καταρρεύσεις, ανοικοδομήσεις, οχλήσεις κλπ.).
Η ΕΠΠ οργανώνει τη δημιουργία ενός «σπιτιού» μικρού μεγέθους από πλιθιά που να εξασφαλίζει κατάλληλες, για τις νυχτερίδες, συνθήκες. Η δράση αυτή θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (φοιτητές 4-8).

2. 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30 έως 14:00

1.    Βοηθοί σε σχολική βιβλιοθήκη, όπου θα ασχοληθούν με την ηλεκτρονική καταχώρηση βιβλίων στο σύστημα καθώς και τον δανεισμό τους σε μαθητές.
2.    Γραμματειακή υποστήριξη σχολικής μονάδας.

3. 1ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ( ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΔΑΣΚΑΛΟ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ )
2.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΚΗΝΙΚΩΝ  ΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
3.    ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

4.    Δημ. Σχ. Μελίτης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μελίτη
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    Εκπαιδευτική διαδικασία (Τεχνικά-Εικαστικά)
2.    Διαθεματικά προγράμματα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης (Εκθέσεις, Παρουσιάσεις, Δράσεις Σχολείου, υλοποίηση διάφορων Project).
3.    Απασχόληση σε διοικητικά θέματα υπό την επίβλεψη του Διευθυντή.

4.    2ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη  8:00μ.μ. –  4:00μ.μ.

Κατασκευή σκηνικών, κουστουμιών για μουσικοθεατρική παράσταση του σχολείου, καθώς και εργασία σε εικαστικά έργα με ανακυκλώσιμα υλικά.

6.    5ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή  9:00μ.μ. –  4:00μ.μ.

–    εικαστικές παρεμβάσεις σε εσωτερικούς χώρους
–    γκράφιτι σε εξωτερικούς χώρους
–    εικαστικές δραστηριότητες με τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Comenius
–    σκηνικά για θεατρική παράσταση
–    κατασκευές (π.χ. πιόνια από χαρτοπολτό για την υπαίθρια σκακιέρα)

7.    ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Ελεύθερο κατά περίπτωση

Το αντικείμενο εργασίας θα είναι γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων, αρχειοθέτηση εγγράφων στους φακέλους κατά θέμα, πληρωμή λογαριασμών σε ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΦ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ, παραγωγή και προγραμματισμός διαφημίσεων, Παραγωγή μουσικών εκπομπών (ανάλογα με τις δυνατότητες του φοιτητή-τριας).

8.    Στέγη Φιλοτέχνων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  κατά  το χειμερινό ωράριο: Δευτέρα  – Σάββατο
απογευματινές ώρες 5 έως 8 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.  Θερινό ωράριο: Δευτέρα
– Σάββατο  απογευματινές ώρες 6 έως 9 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.

1.    Συμμετοχή στην οργάνωση  και υποστήριξη των εικαστικών εκδηλώσεων του μουσείου (Εκθέσεις – ημερίδες – συμπόσια).
2.    Καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση των έργων του Μουσείου.
3.    Ξενάγηση επισκεπτών – υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις εκάστοτε εικαστικές δράσεις του Μουσείου την περίοδο που καθορίζετε από το πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011 – Αύγουστος 2013).
4.    Υποστήριξη των εργασιών της εικαστικής βιβλιοθήκης σχετικές με καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση του υλικού της.
5.    Ανοιχτές  εικαστικές δράσεις – διάλογοι των φοιτητών-τριων σχετικές με τα εκάστοτε  θέματα των εικαστικών εκδηλώσεων του Μουσείου.

9.    Περιβαλλοντικό Κέντρο Μελίτης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βεύη
Ώρες απασχόλησης:  σε εβδομαδιαία βάση με πρωινό ωράριο με εξαίρεση τις ημέρες υλοποίησης ημερίδων και σεμιναρίων, οπότε η παρουσία τους θα είναι χρήσιμη και απογεύματα και κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων.

Οι φοιτητές/τριες της σχολής Καλών Τεχνών θα μπορούσαν να μας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια για:
-τη δημιουργία αφισών για τα προγράμματα του Κέντρου μας συνολικά , αλλά και για το καθένα από αυτά ειδικότερα
-την εικαστική επιμέλεια των τετραδίων εργασίας για τους μαθητές που μας επισκέπτονται
-τη δημιουργία τοιχογραφίας-αναπαράστασης της τροφικής αλυσίδας και του κύκλου ζωής μέσα σε αίθουσα του Κέντρου
-την υλοποίηση εργαστηρίου με κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
– γραμματειακή υποστήριξη  του Κέντρου
Είμαστε πρόθυμοι να αξιολογήσουμε κάθε άλλη πρόταση για συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του ΚΠΕ.
Νομίζουμε ότι με τις παραπάνω δράσεις το ΚΠΕ θα κερδίσει κάτι από τη φρέσκια ματιά των νέων καλλιτεχνών και οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν από μέσα τους στόχους και τις μεθόδους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

10.    Πολιτιστικό Τρίγωνο
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ώρες απασχόλησης:  Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.

Ι. 1.    Διακόσμηση και installations (πορτατίφ, καναπές, κτλ) για το Χώρο Πολιτισμού (δανειστική βιβλιοθήκη με υπολογιστές και WIFI, χώρος εργαστηρίων, εκδηλώσεων, δράσεων ενημέρωσης και μη τυπικής εκπαίδευσης για την τοπική κοινωνία, επισκέπτες και εθελοντές

Ι.2.    Ζωγραφική σε εσωτερικό και εξωτερικό τοίχο του Χώρου Πολιτισμού
ΙΙ.1.    Μαθήματα για παιδιά
Εκπαίδευση των εθελοντών για εργαστήρια

ΙΙΙ.1.    Οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων
Οργάνωση βιβλιοθήκης

11. Ηχώ   Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Ελεύθερο κατά περίπτωση

– Δακτυλογραφήσεις κειμένων
– Απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφημένων συνεντεύξεων.
– Πραγματοποίηση συνεντεύξεων
– Εκμάθηση ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης
– Εσωτερικά – Εξωτερικά ρεπορτάζ.

12.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 έως 15:00

– Βιβλιοθηκονομικές εργασίες.

– Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες.

13. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α  Φλώρινας )

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα 10:00π.μ – 11:00π.μ
Τετάρτη 10:00π.μ – 11:00π.μ
Παρασκευή 10:00π.μ – 11:00π.μ

Σαν ομάδα οι φοιτητές μπορούν να παρέμβουν εικαστικά στους χώρους του σχολείου. Πρόκειται για ένα καινούργιο κτίριο διώροφο με ευρύχωρους κοινόχρηστους  χώρους (διαδρόμους, σκάλες, μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, τραπεζαρία κα). Μπορούν τους χώρους αυτούς να τους κάνουν «πιο χαρούμενους» για τα παιδιά με άφθονο χρώμα και σχέδια.
Μπορούν να απασχολήσουν δημιουργικά  -ανά δυο φοιτητές- τα παιδιά μέσα στα Τμήματα-τάξεις  που φοιτούν: πχ να τους διδάξουν να χρησιμοποιούν απλά υλικά, να τους μάθουν απλές τεχνικές, να πειραματίζονται, ώστε να εκφράζονται εικαστικά, συναισθηματικά και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούν, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.  
Παράλληλα εξυπηρετούμε και τους στόχους μιας Δράσης μας «Βελτίωση των σχέσεων του Σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς», που υλοποιούμε το σχολική Χρονιά 2011-2012 στα Πλαίσια της ΑΕΕ.

14.4/Θ Ειδικό Πειραματικό Σχολείο
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 10:00 έως 14:00

Δραστηριότητες στις οποίες θα απασχοληθούν οι φοιτητές –τριες είναι :Ομαδικά Προγράμματα Παρέμβασης Εργαστήριο –Κυκλοφοριακή Αγωγή –Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου –ζωγραφική Εκδρομές . Ο στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι να αποκτήσουν τα ΑμεΑ δεξιότητες  αυτοεξυπηρέτησης που θα τους  οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους

15.Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα –Παρασκευή 10:00π.μ – 18:00μ.μ

Τμήμα Συντήρησης, Ψηφιακές καταχωρήσεις, Διατήρηση αρχείου Ελλήνων Καλλιτεχνών,
Διοικητική Υποστήριξη

16.Τελόγλειο Ίδρυμα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09.00-14.00
Τετάρτη 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα και παίζει σημαντικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο προγραμματισμός των εκθέσεων, των επιλογών και δράσεων του Τελλογλείου στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση όχι μόνον των συλλογών του, αλλά κυρίως στη συνύπαρξη διαφόρων μορφών τέχνης, την καλλιτεχνική δημιουργία, στην αρμονική συνεργασία και συνύπαρξη με άλλους πολιτιστικούς φορείς (ΔΕΘ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού).
Σε ετήσια βάση σχεδιάζονταν συνήθως δύο έως τρεις μεγάλες θεματικές εκθέσεις, που αποτελούν τον κορμό γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται μια πληθώρα δράσεων, όπως μικρότερες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, νέους και σπουδαστές, σχεδιάζονταν εξαρχής μαζί με την κάθε έκθεση και παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του θέματος. Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι σχετικές με το θέμα της κύριας έκθεσης και καλύπτουν μουσική, θέατρο, χορό, λογοτεχνία, έρευνα αλλά και άλλους τομείς κατά περίπτωση.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει την περιοδική απασχόληση τους στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος:
1.    Εποπτεία του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και εξυπηρέτηση των επισκεπτών (υποδοχή)
2.    Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα (προετοιμασία περιήγησης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
3.    Συμμετοχή στα τακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια του Σαββατοκύριακου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
4.    Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποστήριξη των παράλληλων εκδηλώσεων (τμήμα διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων).
5.    Συμμετοχή στην οργάνωση και τακτοποίηση αρχειακού πολιτισμικού υλικού (τμήμα αρχείου και βιβλιοθήκης)

 

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2011 – 2013)


Παρουσίαση Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης

Περιγραφή των δραστηριοτήτων στους οποίου οι φορείς δήλωσαν  ότι θα απασχολήσουν τους φοιτητές/τριες

Ο φορέας θα μεριμνήσει για το κόστος μετακίνησης, σίτισης και φιλοξενίας των φοιτητών/ τριων που θα απασχολήσει αν βρίσκεται εκτός Φλώρινας.

1. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών/
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός
& Αθλητικός σύλλογος «Άγιος Γερμανός»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ωρες απασχόλησης: Δευτέρα: 8 ώρες (9 πμ έως 5 μμ)
                             Τετάρτη: 6 ώρες (9 πμ έως 3 μμ)

1.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1α.  Μαθήματα ελεύθερου σχεδίου
σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1β.  Μαθήματα χρώματος
σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1γ.  Δημιουργία εφημερίδας ή άλλη δημιουργική δραστηριότητα
με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού

2.    ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
(φωτογραφία, video/ πολυμέσα, σκίτσο, προπλάσματα κλπ)
Πρόκειται για αποτυπώσεις/ καταγραφές που αφορούν στο σύνολο της Πρέσπας και στα τρία κράτη:

–    Τοπίο σε διάφορες εποχές /ώρες,
–     αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες παραδοσιακών κτιρίων (μορφές, υλικά, εργαλεία κλπ.),
–     φυσικό περιβάλλον χλωρίδα – πανίδα,
–    ανθρώπινες παραδοσιακές δραστηριότητες,
–    περιβαλλοντικές δράσεις όπως διαχείριση υγρών λιβαδιών, δακτυλίωση πουλιών, επαναεισαγωγή τοπικής φυλής νάνων αγελάδων κλπ.,
–    υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορά και στις τρεις χώρες,
–    καταγραφή στοχευμένων δράσεων που αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον (πχ. ανακατασκευή παραδοσιακής βάρκας των Πρεσπών κλπ.)

Το τελικό υλικό θα συγκεντρωθεί σε μια οργανωμένο αρχείο με ελεύθερη πρόσβαση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για:

–    Διοργάνωση εκθέσεων και στις τρεις χώρες.
–    Δημιουργία ημερολογίου.
–     Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων.
–    Έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού.
–    Εμπλουτισμό ιστοσελίδων.
–    Διοργάνωση και παρουσία σε εκδηλώσεις του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
–    Δημιουργία μικρού ντοκιμαντέρ με βάση το υλικό που έχει η ΕΠΠ από διάφορα ντοκιμαντέρ για την περιοχή, από το 1965 μέχρι σήμερα.
–     Κατασκευή προπλάσματος όλης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ξενάγησης.
–    Δημιουργία καλλιτεχνικών οπτικοακουστικών ή άλλου τύπου παρουσιάσεων για την Πρέσπα.

3.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
του ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ του ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Η ΕΠΠ οργανώνει την επισκευή και αποκατάσταση του παλιού νερόμυλου του Αγ. Γερμανού. Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν στις εργασίες της εσωτερικής διαμόρφωσης για την προβολή και ανάδειξή του (φωτογραφικό υλικό, σχέδια, εκθέματα κλπ).

4.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “ΣΠΙΤΙΟΥ” για τις ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Οι νυχτερίδες συχνά διαβιώνουν σε παλιά ερειπωμένα σπίτια της περιοχής. Τα σπίτια αυτά χάνονται σταδιακά μέσα στο χρόνο (καταρρεύσεις, ανοικοδομήσεις, οχλήσεις κλπ.).
Η ΕΠΠ οργανώνει τη δημιουργία ενός «σπιτιού» μικρού μεγέθους από πλιθιά που να εξασφαλίζει κατάλληλες, για τις νυχτερίδες, συνθήκες. Η δράση αυτή θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (φοιτητές 4-8).

2. 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30 έως 14:00

1.    Βοηθοί σε σχολική βιβλιοθήκη, όπου θα ασχοληθούν με την ηλεκτρονική καταχώρηση βιβλίων στο σύστημα καθώς και τον δανεισμό τους σε μαθητές.
2.    Γραμματειακή υποστήριξη σχολικής μονάδας.

3. 1ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
     Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ( ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΔΑΣΚΑΛΟ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ )
2.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΚΗΝΙΚΩΝ  ΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
3.    ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

4.    Δημ. Σχ. Μελίτης
         ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μελίτη
          Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    Εκπαιδευτική διαδικασία (Τεχνικά-Εικαστικά)
2.    Διαθεματικά προγράμματα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης (Εκθέσεις, Παρουσιάσεις, Δράσεις Σχολείου, υλοποίηση διάφορων Project).
3.    Απασχόληση σε διοικητικά θέματα υπό την επίβλεψη του Διευθυντή.

4.    2ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας

     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
          Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη  8:00μ.μ. –  4:00μ.μ.

Κατασκευή σκηνικών, κουστουμιών για μουσικοθεατρική παράσταση του σχολείου, καθώς και εργασία σε εικαστικά έργα με ανακυκλώσιμα υλικά.

5.    5ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
 Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή  9:00μ.μ. –  4:00μ.μ.

–    εικαστικές παρεμβάσεις σε εσωτερικούς χώρους
–    γκράφιτι σε εξωτερικούς χώρους
–    εικαστικές δραστηριότητες με τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Comenius
–    σκηνικά για θεατρική παράσταση
–    κατασκευές (π.χ. πιόνια από χαρτοπολτό για την υπαίθρια σκακιέρα)

6.    ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Ελεύθερο κατά περίπτωση

Το αντικείμενο εργασίας θα είναι γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων, αρχειοθέτηση εγγράφων στους φακέλους κατά θέμα, πληρωμή λογαριασμών σε ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΦ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ, παραγωγή και προγραμματισμός διαφημίσεων, Παραγωγή μουσικών εκπομπών (ανάλογα με τις δυνατότητες του φοιτητή-τριας).

7.    Στέγη Φιλοτέχνων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
          Ώρες απασχόλησης:  κατά  το χειμερινό ωράριο: Δευτέρα  – Σάββατο
           απογευματινές ώρες 5 έως 8 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.  Θερινό ωράριο: Δευτέρα
           – Σάββατο  απογευματινές ώρες 6 έως 9 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.

1.    Συμμετοχή στην οργάνωση  και υποστήριξη των εικαστικών εκδηλώσεων του μουσείου (Εκθέσεις – ημερίδες – συμπόσια).
2.    Καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση των έργων του Μουσείου.
3.    Ξενάγηση επισκεπτών – υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις εκάστοτε εικαστικές δράσεις του Μουσείου την περίοδο που καθορίζετε από το πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011 – Αύγουστος 2013).
4.    Υποστήριξη των εργασιών της εικαστικής βιβλιοθήκης σχετικές με καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση του υλικού της.
5.    Ανοιχτές  εικαστικές δράσεις – διάλογοι των φοιτητών-τριων σχετικές με τα εκάστοτε  θέματα των εικαστικών εκδηλώσεων του Μουσείου.

8.    Περιβαλλοντικό Κέντρο Μελίτης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βεύη
Ώρες απασχόλησης:  σε εβδομαδιαία βάση με πρωινό ωράριο με εξαίρεση τις ημέρες υλοποίησης ημερίδων και σεμιναρίων, οπότε η παρουσία τους θα είναι χρήσιμη και απογεύματα και κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων.

Οι φοιτητές/τριες της σχολής Καλών Τεχνών θα μπορούσαν να μας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια για:
-τη δημιουργία αφισών για τα προγράμματα του Κέντρου μας συνολικά , αλλά και για το καθένα από αυτά ειδικότερα
-την εικαστική επιμέλεια των τετραδίων εργασίας για τους μαθητές που μας επισκέπτονται
-τη δημιουργία τοιχογραφίας-αναπαράστασης της τροφικής αλυσίδας και του κύκλου ζωής μέσα σε αίθουσα του Κέντρου
-την υλοποίηση εργαστηρίου με κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
– γραμματειακή υποστήριξη  του Κέντρου
Είμαστε πρόθυμοι να αξιολογήσουμε κάθε άλλη πρόταση για συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του ΚΠΕ.
Νομίζουμε ότι με τις παραπάνω δράσεις το ΚΠΕ θα κερδίσει κάτι από τη φρέσκια ματιά των νέων καλλιτεχνών και οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν από μέσα τους στόχους και τις μεθόδους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

9.    Πολιτιστικό Τρίγωνο
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ώρες απασχόλησης:  Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.

 Ι. 1.    Διακόσμηση και installations (πορτατίφ, καναπές, κτλ) για το Χώρο Πολιτισμού (δανειστική βιβλιοθήκη με υπολογιστές και WIFI, χώρος εργαστηρίων, εκδηλώσεων, δράσεων ενημέρωσης και μη τυπικής εκπαίδευσης για την τοπική κοινωνία, επισκέπτες και εθελοντές   

Ι.2.    Ζωγραφική σε εσωτερικό και εξωτερικό τοίχο του Χώρου Πολιτισμού
ΙΙ.1.    Μαθήματα για παιδιά
    Εκπαίδευση των εθελοντών για εργαστήρια

ΙΙΙ.1.    Οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων
    Οργάνωση βιβλιοθήκης

11. Ηχώ   Φλώρινας
      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
      Ώρες απασχόλησης: Ελεύθερο κατά περίπτωση

– Δακτυλογραφήσεις κειμένων
– Απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφημένων συνεντεύξεων.
– Πραγματοποίηση συνεντεύξεων
– Εκμάθηση ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης
– Εσωτερικά – Εξωτερικά ρεπορτάζ.

12.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
     Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 έως 15:00

– Βιβλιοθηκονομικές εργασίες.

 – Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες.

13. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α  Φλώρινας )

     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
     Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα 10:00π.μ – 11:00π.μ
                                              Τετάρτη 10:00π.μ – 11:00π.μ
                                              Παρασκευή 10:00π.μ – 11:00π.μ

Σαν ομάδα οι φοιτητές μπορούν να παρέμβουν εικαστικά στους χώρους του σχολείου. Πρόκειται για ένα καινούργιο κτίριο διώροφο με ευρύχωρους κοινόχρηστους  χώρους (διαδρόμους, σκάλες, μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, τραπεζαρία κα). Μπορούν τους χώρους αυτούς να τους κάνουν «πιο χαρούμενους» για τα παιδιά με άφθονο χρώμα και σχέδια.
Μπορούν να απασχολήσουν δημιουργικά  -ανά δυο φοιτητές- τα παιδιά μέσα στα Τμήματα-τάξεις  που φοιτούν: πχ να τους διδάξουν να χρησιμοποιούν απλά υλικά, να τους μάθουν απλές τεχνικές, να πειραματίζονται, ώστε να εκφράζονται εικαστικά, συναισθηματικά και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούν, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους. 
Παράλληλα εξυπηρετούμε και τους στόχους μιας Δράσης μας «Βελτίωση των σχέσεων του Σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς», που υλοποιούμε το σχολική Χρονιά 2011-2012 στα Πλαίσια της ΑΕΕ.

14.4/Θ Ειδικό Πειραματικό Σχολείο
     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
     Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 10:00 έως 14:00

Δραστηριότητες στις οποίες θα απασχοληθούν οι φοιτητές –τριες είναι :Ομαδικά Προγράμματα Παρέμβασης Εργαστήριο –Κυκλοφοριακή Αγωγή –Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου –ζωγραφική Εκδρομές . Ο στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι να αποκτήσουν τα ΑμεΑ δεξιότητες  αυτοεξυπηρέτησης που θα τους  οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους

15.Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
     Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα –Παρασκευή 10:00π.μ – 18:00μ.μ
       
      Τμήμα Συντήρησης, Ψηφιακές καταχωρήσεις, Διατήρηση αρχείου Ελλήνων Καλλιτεχνών,
      Διοικητική Υποστήριξη    

16.Τελόγλειο Ίδρυμα
     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
     Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09.00-14.00
                                              Τετάρτη 09.00-14.00 & 17.00-21.00
                                              Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα και παίζει σημαντικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο προγραμματισμός των εκθέσεων, των επιλογών και δράσεων του Τελλογλείου στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση όχι μόνον των συλλογών του, αλλά κυρίως στη συνύπαρξη διαφόρων μορφών τέχνης, την καλλιτεχνική δημιουργία, στην αρμονική συνεργασία και συνύπαρξη με άλλους πολιτιστικούς φορείς (ΔΕΘ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού).
Σε ετήσια βάση σχεδιάζονταν συνήθως δύο έως τρεις μεγάλες θεματικές εκθέσεις, που αποτελούν τον κορμό γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται μια πληθώρα δράσεων, όπως μικρότερες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, νέους και σπουδαστές, σχεδιάζονταν εξαρχής μαζί με την κάθε έκθεση και παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του θέματος. Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι σχετικές με το θέμα της κύριας έκθεσης και καλύπτουν μουσική, θέατρο, χορό, λογοτεχνία, έρευνα αλλά και άλλους τομείς κατά περίπτωση.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει την περιοδική απασχόληση τους στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος:
1.    Εποπτεία του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και εξυπηρέτηση των επισκεπτών (υποδοχή)
2.    Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα (προετοιμασία περιήγησης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
3.    Συμμετοχή στα τακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια του Σαββατοκύριακου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
4.    Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποστήριξη των παράλληλων εκδηλώσεων (τμήμα διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων).
5.    Συμμετοχή στην οργάνωση και τακτοποίηση αρχειακού πολιτισμικού υλικού (τμήμα αρχείου και βιβλιοθήκης)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων στους οποίου οι φορείς δήλωσαν  ότι θα απασχολήσουν τους φοιτητές/τριες

Ο φορέας θα μεριμνήσει για το κόστος μετακίνησης, σίτισης και φιλοξενίας των φοιτητών/ τριων που θα απασχολήσει αν βρίσκεται εκτός Φλώρινας.

1. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών/
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός
& Αθλητικός σύλλογος «Άγιος Γερμανός»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ωρες απασχόλησης: Δευτέρα: 8 ώρες (9 πμ έως 5 μμ)
Τετάρτη: 6 ώρες (9 πμ έως 3 μμ)

1.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1α.  Μαθήματα ελεύθερου σχεδίου
σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1β.  Μαθήματα χρώματος
σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1γ.  Δημιουργία εφημερίδας ή άλλη δημιουργική δραστηριότητα
με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού

2.    ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
(φωτογραφία, video/ πολυμέσα, σκίτσο, προπλάσματα κλπ)
Πρόκειται για αποτυπώσεις/ καταγραφές που αφορούν στο σύνολο της Πρέσπας και στα τρία κράτη:

–    Τοπίο σε διάφορες εποχές /ώρες,
–     αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες παραδοσιακών κτιρίων (μορφές, υλικά, εργαλεία κλπ.),
–     φυσικό περιβάλλον χλωρίδα – πανίδα,
–    ανθρώπινες παραδοσιακές δραστηριότητες,
–    περιβαλλοντικές δράσεις όπως διαχείριση υγρών λιβαδιών, δακτυλίωση πουλιών, επαναεισαγωγή τοπικής φυλής νάνων αγελάδων κλπ.,
–    υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορά και στις τρεις χώρες,
–    καταγραφή στοχευμένων δράσεων που αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον (πχ. ανακατασκευή παραδοσιακής βάρκας των Πρεσπών κλπ.)

Το τελικό υλικό θα συγκεντρωθεί σε μια οργανωμένο αρχείο με ελεύθερη πρόσβαση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για:

–    Διοργάνωση εκθέσεων και στις τρεις χώρες.
–    Δημιουργία ημερολογίου.
–     Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων.
–    Έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού.
–    Εμπλουτισμό ιστοσελίδων.
–    Διοργάνωση και παρουσία σε εκδηλώσεις του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
–    Δημιουργία μικρού ντοκιμαντέρ με βάση το υλικό που έχει η ΕΠΠ από διάφορα ντοκιμαντέρ για την περιοχή, από το 1965 μέχρι σήμερα.
–     Κατασκευή προπλάσματος όλης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ξενάγησης.
–    Δημιουργία καλλιτεχνικών οπτικοακουστικών ή άλλου τύπου παρουσιάσεων για την Πρέσπα.

3.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
του ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ του ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Η ΕΠΠ οργανώνει την επισκευή και αποκατάσταση του παλιού νερόμυλου του Αγ. Γερμανού. Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν στις εργασίες της εσωτερικής διαμόρφωσης για την προβολή και ανάδειξή του (φωτογραφικό υλικό, σχέδια, εκθέματα κλπ).

4.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “ΣΠΙΤΙΟΥ” για τις ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Οι νυχτερίδες συχνά διαβιώνουν σε παλιά ερειπωμένα σπίτια της περιοχής. Τα σπίτια αυτά χάνονται σταδιακά μέσα στο χρόνο (καταρρεύσεις, ανοικοδομήσεις, οχλήσεις κλπ.).
Η ΕΠΠ οργανώνει τη δημιουργία ενός «σπιτιού» μικρού μεγέθους από πλιθιά που να εξασφαλίζει κατάλληλες, για τις νυχτερίδες, συνθήκες. Η δράση αυτή θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (φοιτητές 4-8).

2. 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30 έως 14:00

1.    Βοηθοί σε σχολική βιβλιοθήκη, όπου θα ασχοληθούν με την ηλεκτρονική καταχώρηση βιβλίων στο σύστημα καθώς και τον δανεισμό τους σε μαθητές.
2.    Γραμματειακή υποστήριξη σχολικής μονάδας.

3. 1ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ( ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΔΑΣΚΑΛΟ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ )
2.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΚΗΝΙΚΩΝ  ΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
3.    ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

4.    Δημ. Σχ. Μελίτης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μελίτη
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    Εκπαιδευτική διαδικασία (Τεχνικά-Εικαστικά)
2.    Διαθεματικά προγράμματα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης (Εκθέσεις, Παρουσιάσεις, Δράσεις Σχολείου, υλοποίηση διάφορων Project).
3.    Απασχόληση σε διοικητικά θέματα υπό την επίβλεψη του Διευθυντή.

4.    2ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη  8:00μ.μ. –  4:00μ.μ.

Κατασκευή σκηνικών, κουστουμιών για μουσικοθεατρική παράσταση του σχολείου, καθώς και εργασία σε εικαστικά έργα με ανακυκλώσιμα υλικά.

5.    5ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή  9:00μ.μ. –  4:00μ.μ.

–    εικαστικές παρεμβάσεις σε εσωτερικούς χώρους
–    γκράφιτι σε εξωτερικούς χώρους
–    εικαστικές δραστηριότητες με τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Comenius
–    σκηνικά για θεατρική παράσταση
–    κατασκευές (π.χ. πιόνια από χαρτοπολτό για την υπαίθρια σκακιέρα)

6.    ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Ελεύθερο κατά περίπτωση

Το αντικείμενο εργασίας θα είναι γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων, αρχειοθέτηση εγγράφων στους φακέλους κατά θέμα, πληρωμή λογαριασμών σε ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΦ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ, παραγωγή και προγραμματισμός διαφημίσεων, Παραγωγή μουσικών εκπομπών (ανάλογα με τις δυνατότητες του φοιτητή-τριας).

7.    Στέγη Φιλοτέχνων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  κατά  το χειμερινό ωράριο: Δευτέρα  – Σάββατο
απογευματινές ώρες 5 έως 8 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.  Θερινό ωράριο: Δευτέρα
– Σάββατο  απογευματινές ώρες 6 έως 9 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.

1.    Συμμετοχή στην οργάνωση  και υποστήριξη των εικαστικών εκδηλώσεων του μουσείου (Εκθέσεις – ημερίδες – συμπόσια).
2.    Καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση των έργων του Μουσείου.
3.    Ξενάγηση επισκεπτών – υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις εκάστοτε εικαστικές δράσεις του Μουσείου την περίοδο που καθορίζετε από το πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011 – Αύγουστος 2013).
4.    Υποστήριξη των εργασιών της εικαστικής βιβλιοθήκης σχετικές με καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση του υλικού της.
5.    Ανοιχτές  εικαστικές δράσεις – διάλογοι των φοιτητών-τριων σχετικές με τα εκάστοτε  θέματα των εικαστικών εκδηλώσεων του Μουσείου.

8.    Περιβαλλοντικό Κέντρο Μελίτης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βεύη
Ώρες απασχόλησης:  σε εβδομαδιαία βάση με πρωινό ωράριο με εξαίρεση τις ημέρες υλοποίησης ημερίδων και σεμιναρίων, οπότε η παρουσία τους θα είναι χρήσιμη και απογεύματα και κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων.

Οι φοιτητές/τριες της σχολής Καλών Τεχνών θα μπορούσαν να μας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια για:
-τη δημιουργία αφισών για τα προγράμματα του Κέντρου μας συνολικά , αλλά και για το καθένα από αυτά ειδικότερα
-την εικαστική επιμέλεια των τετραδίων εργασίας για τους μαθητές που μας επισκέπτονται
-τη δημιουργία τοιχογραφίας-αναπαράστασης της τροφικής αλυσίδας και του κύκλου ζωής μέσα σε αίθουσα του Κέντρου
-την υλοποίηση εργαστηρίου με κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
– γραμματειακή υποστήριξη  του Κέντρου
Είμαστε πρόθυμοι να αξιολογήσουμε κάθε άλλη πρόταση για συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του ΚΠΕ.
Νομίζουμε ότι με τις παραπάνω δράσεις το ΚΠΕ θα κερδίσει κάτι από τη φρέσκια ματιά των νέων καλλιτεχνών και οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν από μέσα τους στόχους και τις μεθόδους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

9.    Πολιτιστικό Τρίγωνο
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ώρες απασχόλησης:  Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.

Ι. 1.    Διακόσμηση και installations (πορτατίφ, καναπές, κτλ) για το Χώρο Πολιτισμού (δανειστική βιβλιοθήκη με υπολογιστές και WIFI, χώρος εργαστηρίων, εκδηλώσεων, δράσεων ενημέρωσης και μη τυπικής εκπαίδευσης για την τοπική κοινωνία, επισκέπτες και εθελοντές

Ι.2.    Ζωγραφική σε εσωτερικό και εξωτερικό τοίχο του Χώρου Πολιτισμού
ΙΙ.1.    Μαθήματα για παιδιά
Εκπαίδευση των εθελοντών για εργαστήρια

ΙΙΙ.1.    Οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων
Οργάνωση βιβλιοθήκης

11. Ηχώ   Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Ελεύθερο κατά περίπτωση

– Δακτυλογραφήσεις κειμένων
– Απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφημένων συνεντεύξεων.
– Πραγματοποίηση συνεντεύξεων
– Εκμάθηση ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης
– Εσωτερικά – Εξωτερικά ρεπορτάζ.

12.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 έως 15:00

– Βιβλιοθηκονομικές εργασίες.

– Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες.

13. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α  Φλώρινας )

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα 10:00π.μ – 11:00π.μ
Τετάρτη 10:00π.μ – 11:00π.μ
Παρασκευή 10:00π.μ – 11:00π.μ

Σαν ομάδα οι φοιτητές μπορούν να παρέμβουν εικαστικά στους χώρους του σχολείου. Πρόκειται για ένα καινούργιο κτίριο διώροφο με ευρύχωρους κοινόχρηστους  χώρους (διαδρόμους, σκάλες, μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, τραπεζαρία κα). Μπορούν τους χώρους αυτούς να τους κάνουν «πιο χαρούμενους» για τα παιδιά με άφθονο χρώμα και σχέδια.
Μπορούν να απασχολήσουν δημιουργικά  -ανά δυο φοιτητές- τα παιδιά μέσα στα Τμήματα-τάξεις  που φοιτούν: πχ να τους διδάξουν να χρησιμοποιούν απλά υλικά, να τους μάθουν απλές τεχνικές, να πειραματίζονται, ώστε να εκφράζονται εικαστικά, συναισθηματικά και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούν, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.  
Παράλληλα εξυπηρετούμε και τους στόχους μιας Δράσης μας «Βελτίωση των σχέσεων του Σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς», που υλοποιούμε το σχολική Χρονιά 2011-2012 στα Πλαίσια της ΑΕΕ.

14.4/Θ Ειδικό Πειραματικό Σχολείο
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 10:00 έως 14:00

Δραστηριότητες στις οποίες θα απασχοληθούν οι φοιτητές –τριες είναι :Ομαδικά Προγράμματα Παρέμβασης Εργαστήριο –Κυκλοφοριακή Αγωγή –Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου –ζωγραφική Εκδρομές . Ο στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι να αποκτήσουν τα ΑμεΑ δεξιότητες  αυτοεξυπηρέτησης που θα τους  οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους

15.Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα –Παρασκευή 10:00π.μ – 18:00μ.μ

Τμήμα Συντήρησης, Ψηφιακές καταχωρήσεις, Διατήρηση αρχείου Ελλήνων Καλλιτεχνών,
Διοικητική Υποστήριξη

16.Τελόγλειο Ίδρυμα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09.00-14.00
Τετάρτη 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα και παίζει σημαντικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο προγραμματισμός των εκθέσεων, των επιλογών και δράσεων του Τελλογλείου στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση όχι μόνον των συλλογών του, αλλά κυρίως στη συνύπαρξη διαφόρων μορφών τέχνης, την καλλιτεχνική δημιουργία, στην αρμονική συνεργασία και συνύπαρξη με άλλους πολιτιστικούς φορείς (ΔΕΘ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού).
Σε ετήσια βάση σχεδιάζονταν συνήθως δύο έως τρεις μεγάλες θεματικές εκθέσεις, που αποτελούν τον κορμό γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται μια πληθώρα δράσεων, όπως μικρότερες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, νέους και σπουδαστές, σχεδιάζονταν εξαρχής μαζί με την κάθε έκθεση και παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του θέματος. Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι σχετικές με το θέμα της κύριας έκθεσης και καλύπτουν μουσική, θέατρο, χορό, λογοτεχνία, έρευνα αλλά και άλλους τομείς κατά περίπτωση.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει την περιοδική απασχόληση τους στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος:
1.    Εποπτεία του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και εξυπηρέτηση των επισκεπτών (υποδοχή)
2.    Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα (προετοιμασία περιήγησης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
3.    Συμμετοχή στα τακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια του Σαββατοκύριακου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
4.    Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποστήριξη των παράλληλων εκδηλώσεων (τμήμα διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων).
5.    Συμμετοχή στην οργάνωση και τακτοποίηση αρχειακού πολιτισμικού υλικού (τμήμα αρχείου και βιβλιοθήκης)

© 2020 eetf.uowm.gr