Μαθήματα

Ετεφ.1 Μάθημα Εργαστηρίου: Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση

Το εργαστήριο πραγματεύεται το χώρο και την δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων μέσα σε αυτόν. Η έρευνα του χώρου και των αντικειμένων επιχειρείται μέσω διαφορετικών “projects” που εξετάζουν και αναλύουν τη “γλώσσα” των αντικειμένων και τις έννοιες του χώρου στη σύγχρονη εποχή.

Οι προσεγγίσεις είναι ποικίλες συνδυάζοντας οπτικές οι οποίες άλλοτε θα βαραίνουν προς στις εφαρμοσμένες τέχνες και άλλοτε προς στις εικαστικές τέχνες και αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:

α) Τρισδιάστατες εφαρμογές (αντικείμενο, κατασκευή)

β) Εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

γ) Εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένους χώρους.

 

Δίνοντας έμφαση στην προσωπική έρευνα, τον πειραματισμό, το σχεδιασμό και  τη δημιουργικότητα, καθώς επίσης στην έρευνα μιας ευρείας γκάμας υλικών και πρακτικών αλλά και τις νέες τεχνολογίες, το εργαστήριο επιχειρεί να ωθήσει τον/την φοιτητή/τρια σε ένα δημιουργικό αλλά και αναλυτικό τρόπο σκέψης που θα του επιτρέπει να αναπτύξει τις ιδέες του μέσα από μία σφαιρική μεθοδολογία, ώστε να είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Μαθήματα

Εεκεφ. 1 Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι οι Εικαστικές Τέχνες που έχουν αναπτυχθεί και ασκούνται εξ αφορμής του εκκλησιαστικού γεγονότος στην μακραίωνη διαχρονία του (Ιερά και Λαϊκή εικαστική Παράδοση).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση του/της  φοιτητή/τριας στο εύρος της θεωρίας και πράξης των Λειτουργικών Τεχνών, εμπλουτίζοντας την εικαστική του παιδεία με την θεματολογία τους, παρέχοντας παράλληλα επαγγελματική εξειδίκευση στην άσκησή τους.

Η διαμόρφωση της εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας συνίσταται στα εξής: α. να εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες των υλικών και τεχνικών, για να γίνει «μάστορας» προτού μεταμορφωθεί σε καλλιτέχνη  β. να αντιληφθεί τις σημερινές ανάγκες αυτών των Τεχνών και γ. να επιχειρήσει εν τέλει την προσωπική του πρόταση ως σύγχρονος καλλιτέχνης.

Το τμήμα παρέχει προς το παρόν τα εργαστηριακά μαθήματα της Εκκλησιαστικής Ζωγραφικής (φορητή εικόνα, εγκαυστική, τοιχογραφία) και Ψηφιδωτού, ενώ προβλέπονται μελλοντικά, Ξυλογλυπτική, Βιτρό, γενικές αρχές Συντήρησης και Τεχνολογία Υλικών.

Μαθήματα

Εχα.1 Το εργαστήριο προτείνει:

Διευρυμένη άποψη για τη γνώση της διαδικασίας της χάραξης και της εκτύπωσης  σε παραλληλισμό και διάλογο με τις άλλες διαδικασίες παραγωγής εικόνας  (ζωγραφική-γλυπτική- video art  κ.λ.π.)

Ερευνητική προσέγγιση στα υλικά και στις τεχνικές έτσι ώστε η προσωπική εικαστική αναζήτηση του/της  φοιτητή/τριας να τροφοδοτείται με νέα δεδομένα και να προκύπτουν νέες προτάσεις.

Τεχνικές  χάραξης υψιτυπίας, βαθυτυπίας και ποικίλες μορφές επιπεδοτυπίας (ξυλογραφία, λινόλεουμ, χαλκογραφία, και μελλοντικά  λιθογραφία και μεταξοτυπία)

Εργασίες απλής επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας με στόχο την ψηφιακή εκτύπωση ως μετεξέλιξη της χαρακτικής εκτύπωσης καθώς και την φωτοχαρακτική εκτύπωση της εικόνας.

Τη χαρακτική ως αφετηρία  για τη δημιουργία αρχειοθέτησης δεδομένων εικόνας.

Στοιχεία ιστορίας της χαρακτικής και θέματα που αφορούν τη σύγχρονη χαρακτική  (παγκόσμια και ελληνική.

Συνεργασία με τα άλλα εργαστήρια για συγχρονισμένες έρευνες και δραστηριότητες.

Δραστηριότητες που αφορούν στην κοινωνική διάσταση του χαρακτικού έργου και τη λειτουργία του στον κοινωνικό ιστό της πόλης, καθώς και συμμετοχή σε  προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος .

© 2020 eetf.uowm.gr