“Με αφορμή το παρελθόν. Σύγχρονα έργα σε ιστορικούς τόπους” Θερινό Εικαστικό Εργαστήριο στο Αρχαιλογικό Μουσείο Αιανής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.Τ. του Π.Δ.Μ. οργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής το θερινό Εργαστήριο (Workshop) «Με αφορμή το παρελθόν- Σύγχρονα έργα σε ιστορικούς τόπους»

Χρόνος διεξαγωγής: 23 έως 29 Ιουλίου 2015.

Στο διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν στην Αιανή 6 φοιτητές/τριες με σκοπό να δημιουργήσουν έργα τα οποία θα δωριθούν στο Μουσείο και θα εκτίθενται στους κοινόχρηστους χώρους του ή σε χώρους δημοσίων κτηρίων της Αιανής.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας καλύπτονται 6 διανυκτερεύσεις, σίτιση καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα (αρκεί να μην είναι δυσεύρετα και ακριβά).

Το Μουσείο θα οργανώσει εκδήλωση για να τιμηθούν οι συμμετέχοντες και να παρουσιαστούν τα έργα.

Θέμα του Εργαστηρίου: «Βίος και έργα γυναικών»
Προτείνεται η δημιουργία ενός έργου με αφόρμηση ένα έκθεμα ή μια σειρά εκθεμάτων του Μουσείου της Αιανής.

Βιβλιογραφία
Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (2008). Η Αιανή και η συμβολή της στη διαμόρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωμίας της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Προδιαγραφές έργων:
ζωγραφικά ή χαρακτικά σε διαστάσεις έως 50Χ70 εκ.
Τρισδιάστατα έργα σε με μέγιστη διάσταση έως 60 εκ.

Υποβάλλονται: προτάσεις με τα σχέδια εργασίας. Στην υποβολή προτάσεων οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν:
Το θέμα του έργου. Περιγραφή έως 100 λέξεις. Διαστάσεις του έργου. Τεχνικές και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
Κόστος των υλικών κατά προσέγγιση.

Πληροφορίες:
Στο site του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής: www.mouseioaianis.gr
Στο site του Τ.Ε.Ε.Τ. Περιοχή: Θεωρητικά μαθήματα – Ιστορία της Τέχνης.

Δηλώσεις συμμετοχής και υποβολή προτάσεων: στη συντονίστρια του προγράμματος, Ζωή Γοδόση, 15 Ιουνίου 2015, ώρα 15.00.

Κριτήρια επιλογής: Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες από 6 λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός και το εξάμηνο φοίτησης.

Επιλογή συμμετεχόντων – ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2015.

Παραδοτέα φοιτητών/τριών: Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Εργαστηρίου έχουν την υποχρέωση:

1.Παραδίδοντας τα έργα τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, να καταγράψουν τα στοιχεία του έργου, να δώσουν γραπτά οδηγίες για την αποθήκευση και συντήρηση του έργου, όπως και για τις προδιαγραφές της έκθεσής του.

2. Να παραδώσουν στο/στη συντονιστή/στρια του προγράμματος από την πλευρά του Τ.Ε.Ε.Τ. φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες, φωτογραφία του έργου μαζί με την τεκμηρίωσή του (στοιχεία του έργου), σύντομο κείμενο με περιγραφή – απολογισμό από τη συμμετοχή στο Εργαστήριο.

© 2020 eetf.uowm.gr