“Με αφορμή το παρελθόν – Σύγχρονα εικαστικά έργα σε ιστορικούς τόπους” – Αιτήσεις συμμετοχής για το θερινό εικαστικό εργαστήριο στην Αιανή (2016)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και το Τ.Ε.Ε.Τ. του Π.Δ.Μ. συνεργάζονται για την οργάνωση του θερινού εικαστικού εργαστηρίου «Με αφορμή το παρελθόν- Σύγχρονα εικαστικά έργα σε ιστορικούς τόπους» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.

Χρόνος διεξαγωγής: 30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2016.

Στο διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν στην Αιανή 6 φοιτητές/τριες με σκοπό να δημιουργήσουν έργα τα οποία δωριθούν στο Μουσείο και θα εκτίθενται στους κοινόχρηστους χώρους του ή σε χώρους δημοσίων κτηρίων της περιοχής.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας καλύπτονται 6 διανυκτερεύσεις, σίτιση καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα (αρκεί να μην είναι δυσεύρετα και ακριβά).

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αιανής, ενημέρωση για τις μεθόδους ανασκαφής, μελέτης των ευρημάτων και συντήρησης από τους αρχαιολόγους και συντηρητές του μουσείου, όπως και περιήγηση σε σημαντικά μνημεία της περιοχής.

Στο πλαίσιο του εικαστικού εργαστηρίου θα γίνει ημερίδα με θέμα «Η διαχείριση του παρελθόντος» στην οποία θα παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικής έρευνας, ζητήματα που αφορούν τη σχέση της κοινότητας με την αρχαιολογική δράση και τη λειτουργία του μουσείου στην περιοχή, μουσειολογικές και μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές, καθώς και θέματα πρόσληψης της γνώσης για το παρελθόν, ειδικότερα στο πεδίο της σύγχρονης καλλιτεχνικής  δημιουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου τα έργα παρουσιάζονται στην ετήσια εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου, διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με πανελλαδική εμβέλεια.

Θέμα του Εργαστηρίου: «Σπόροι και φυτά, άνθη και καρποί».

Το θέμα έχει συνάφεια με την έκθεση που θα φιλοξενείται παράλληλα με τη διεξαγωγή του εργαστηρίου στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Αιανής με θέμα «Φυτά και πολιτισμός».

Τα φυτά αποτελούν βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και ουσιώδες στοιχείο της διατροφής ανθρώπων και ζώων. Η καλλιέργειά τους, μαζί με την εξημέρωση των ζώων, οδήγησε στο παραγωγικό στάδιο της οικονομίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων και τη σύνθετη οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Τα φυτά με τις πολλαπλές ιδιότητές τους κάλυψαν τις ανθρώπινες ανάγκες σε ποικίλους τομείς, όπως στην υφαντική, την ιατρική, την κατασκευή κτισμάτων και σκευών, την τεχνολογία των χρωμάτων. Επίσης έλαβαν συμβολική σημασία και συνδέθηκαν με μύθους, τελετουργίες και δοξασίες. Με τη σχηματοποίηση των φυτικών μορφών δημιουργήθηκαν διακοσμητικά μοτίβα, που χρησιμοποιήθηκαν στην αγγειογραφία, τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία και τη διακόσμηση αντικειμένων κατασκευασμένων από  άλλα υλικά.

Με βάση το ειδικό θέμα του εργαστηρίου προτείνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες η δημιουργία ενός έργου με αφόρμηση ένα έκθεμα ή μια σειρά εκθεμάτων του Μουσείου της Αιανής.

Προδιαγραφές έργων:

Zωγραφικά ή χαρακτικά σε διαστάσεις έως 50Χ70 εκ.

Τρισδιάστατα έργα με μέγιστη διάσταση έως 60 εκ.

Υποβολή προτάσεων: Στην υποβολή προτάσεων οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν:

Το θέμα του έργου. Περιγραφή έως 100 λέξεις. Προσχέδια της εργασίας (σκίτσα, πρόχειρα σχέδια). Διαστάσεις του έργου. Τεχνικές και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Κόστος των υλικών κατά προσέγγιση.

Δηλώσεις συμμετοχής και υποβολή προτάσεων: στη συντονίστρια του προγράμματος,  Ζωή Γοδόση, μέχρι 20 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση zoigodosi@gmail.com. Για τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών και την πρόταση θα συμπληρωθεί το δελτίο που επισυνάπτεται.

Κριτήρια επιλογής: Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες από 6 λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός και το εξάμηνο φοίτησης.

Επιλογή συμμετεχόντων/ουσών:  25 Μαΐου 2016 – Τελική ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2016.

Παραδοτέα φοιτητών/τριών: Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Εργαστηρίου έχουν την υποχρέωση:

1.Παραδίδοντας τα έργα τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, να καταγράψουν τα στοιχεία του έργου, να δώσουν γραπτά οδηγίες για την αποθήκευση και συντήρηση του έργου, όπως και για τις προδιαγραφές της έκθεσής του.

  1. Να παραδώσουν στον/στη συντονιστή/στρια του προγράμματος, από την πλευρά του Τ.Ε.Ε.Τ., φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες, φωτογραφία του έργου μαζί με την τεκμηρίωσή του (στοιχεία του έργου), σύντομο κείμενο με περιγραφή – απολογισμό από τη συμμετοχή στο Εργαστήριο.

Για την βιβλιογραφική ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με την Αιανή προτείνεται:

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (2008). Η Αιανή και η συμβολή της στη διαμόρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωμίας της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Πληροφορίες:

Στο site του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής: www.mouseioaianis.gr

Στο site του Τ.Ε.Ε.Τ. Περιοχή: Θεωρητικά μαθήματα – Ιστορία της Τέχνης.

Για ειδικές πληροφορίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στη συντονίστρια του προγράμματος από την πλευρά του ΤΕΕΤ, Ζωή Γοδόση.

© 2020 eetf.uowm.gr