Μεταδιδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Υπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας

Tο υπ’ αριθμ. 105380/Ζ1/31-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορά σε Μεταδιδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Υπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/9298a87da594d9aad3195ffd229e1e53ce02.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr