Μετεγγραφές φοιτητών

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 135363/Ζ1/22-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στις μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και το ΦΕΚ τ.Β’ 2877/01-07-2021 (αριθμ. 77888/Ζ1/2021 απόφαση Υφυπουργού) που αφορά στις αντιστοιχίες των Τμημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/28247edcf5a326e101fd75b63bfe87bed280.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

© 2020 eetf.uowm.gr