Μη διεξαγωγή μαθημάτων την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 8 Μαρτίου δεν θα διεξαχθούν τα μαθήματα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

 

 

Από τη Γραμματεία

 

© 2020 eetf.uowm.gr