Ο Κώστας Βαρώτσος στην Σχολή καλών τεχνών Φλώρινας παρουσιάζει το έργο του : Μια πορεία στο Χώρο και το Χρόνο της Πόλης της Φύσης και της Ιστορίας Τετάρτη 4/06/2014. αίθουσα Μέγας Αλέξαντρος κεντρικό κτήριο

b4βαρότσος

Ο Κώστας Βαρώτσος στην Σχολή καλών τεχνών Φλώρινας παρουσιάζει το σύνολό του  έργο του : Μια πορεία στο Χώρο και το Χρόνο της Πόλης της Φύσης και της Ιστορίας  την Τετάρτη 4/06/2014. αίθουσα Μέγας Αλέξαντρος κεντρικό κτήριο.

Το έργο του Κώστα Βαρώτσου επανακτά τα χαρακτηριστικά της ολότητας της ελληνικής παράδοσης, κατά την οποία ο αρχιτέκτονας δε σχεδίαζε μόνο το χώρο τον κατοικημένο από τον άνθρωπο ή από τους θεούς, αλλά συμπεριλάμβανε μέσα στη φόρμα του την ιστορία, τη γεωγραφία, καθώς και παράγοντες περιβαλλοντικούς και ατμοσφαιρικούς. Ο αρχιτέκτονας γλύπτης της αρχαίας Ελλάδας είχε λοιπόν την τάση να φαντάζεται φόρμες ολικής κατοικισιμότητας μέσα από την ελεγχόμενη επίδραση της natura naturans και της natura naturata, στοιχεία οργανικά και στοιχεία φανταστικά

Ο Βαρώτσος κλείνει τον κύκλο συνδέοντας μια τέτοια νοοτροπία με την παράδοση των ρευμάτων της ιστορικής πρωτοπορίας, εισάγοντας στο σχεδιασμό του έργου του την ιδέα της διαφάνειας από το Μεγάλο γυαλί του Marcel Duchamp και την αντίστοιχη του Naum Gabo. Μ’ αυτόν τον τρόπο η γλυπτική αποκτά την ικανότητα να ολοκληρώνεται μέσα στο άτομο, να διαλύεται εξατμίζοντας τον όγκο της στο οικιστικό πλαίσιο και συνεπώς να αναπτύσσει τα αποτελέσματα της ολικής τέχνης όπως αυτή διατυπώθηκε με τη θεωρία του Kurt Schwitters.

Η αυστηρότητα και η διαφάνεια είναι τα στοιχεία που υποστυλώνουν την άποψη του Βαρώτσου, ο οποίος καταφέρνει να κερδίσει τη συγνώμη για μια γλυπτική που δεν εισβάλλει απειλητικά, αλλά διεισδύει, που δεν επιτίθεται, αλλά είναι ικανή να μεταδώσει αξίες μιας καινούργιας οπτικής αντίληψης για το μοντέρνο άνθρωπο…

πληροφορίες εδώ και εδώ

 

b1b5

 

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr