Αιτήσεις σχετικά με την ορκωμοσία Ιουλίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρουσιάζουν διπλωματική εργασία ή εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία την αίτηση πτυχίου μέχρι και την Παρασκευή 03/07/20.

Αίτηση για πτυχίο

Δήλωση ολοκλήρωσης υποχρεώσεων για πτυχίο

© 2020 eetf.uowm.gr