Παράταση δηλώσεων μαθημάτων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011- 2012

Κοζάνη, 15-3-2012

Α.Π.: 2321

 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για παράταση δηλώσεων μαθημάτων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012».

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α.’ 195/6-9-2011) αν κάποιος φοιτητής δεν έχει εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν κάνει εγγραφή και δήλωση μαθημάτων το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και επιθυμούν να ζητήσουν εκπροθέσμως την εγγραφή τους για αυτό το εξάμηνο να κάνουν έγγραφη αίτηση στην οποία να δηλώνουν τους λόγους που δεν προέβησαν στην εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματός τους σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012. Οι αιτήσεις των φοιτητών θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012.

 

Ο Πρόεδρος της

Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγητής Θεόδωρος Γ. Χατζηπαντελής

© 2020 eetf.uowm.gr