Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ ως και 31.03.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ..
Για να διαβάσετε την σχετική πρόσκληση δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2022/02/prosklisi_201_2021_signed.pdf .
Για να υποβάλετε την αίτησή σας συνδεθείτε μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην πλατφόρμα: https://forms.uowm.gr/ .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2385055206 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myfeo@uowm.gr .

© 2020 eetf.uowm.gr