Παράταση προθεσμίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ορίζεται ως η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου (Παρασκευή 29 Μαρτίου).

 

Συνημμένα:

Έγγραφο παράτασης προθεσμίας (.pdf)

Αϊτηση για το επίδομα (.pdf)

Ανακοίνωση και δικαιολογητικά (.pdf)

© 2020 eetf.uowm.gr