Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-2021 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Σπουδών Έως την Κυριακή 10/01/2021

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες και το συνολικό ποσό της μεικτής αμοιβής είναι 840€. Για την επιλογή των φοιτητριών/τών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα iposition στη διεύθυνση https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php.
Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 έως Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021. Οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να ανεβάσουν το αρχείο .pdf της ηλεκτρονικής βαθμολογίας.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΕΕΤ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να υποβάλλουν αίτηση.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-2021 του ΤΕΕΤ Έως την Κυριακή 10.01.2021

© 2020 eetf.uowm.gr