Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Φεβρουαρίου 2022

Οι διπλωματικές εργασίες θα παρουσιαστούν Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Προσεχώς θα αναρτηθεί το πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία

© 2020 eetf.uowm.gr