ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 20 ΕΩΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πρόκειται να πάρουν πτυχίο τον Μάρτιο να περάσουν από την γραμματεία για συμπλήρωση της αίτησης πτυχίου μέχρι και την Πεμπτη, 23 / 2 / 17

© 2020 eetf.uowm.gr