Παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της εργασίας των επί πτυχίω φοιτητών 

Η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της εργασίας των επί πτυχίων φοιτητών 

θα πραγματοποιηθεί στις (20 και 27/2/ 2019) παρουσία της ολομέλειας των καθηγητών του τμήματος.

Η παρουσίαση είναι ατομική και υποχρεωτική.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν το αρχείο που θα παρουσιάσουν το οποίο θα  συνίσταται από δύο μέρη.

Αναλυτικά:

α.  Το πρώτο μέρος αφορά την εξελικτική πορεία-διαδικασία μέσω της οποίας οδηγήθηκαν στην διατύπωση της πτυχιακής τους πρότασης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει  επιλεγμένα δείγματα και υποστηρικτικό υλικό της ερευνάς τους στη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων που τους οδήγησαν στην πρόταση της πτυχιακή τους εργασία.

β. Το δεύτερο μέρος αφορά μια σύντομη περιγραφή της πτυχιακής εργασίας που πρόκειται να εκπονήσουν.Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις επιρροές τους  από  μαθήματα του Τμήματος καθώς και τη σχέση της πτυχιακής τους με το σύγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και τις βιβλιογραφικές/ εικονογραφικές αναφορές τους.  

Η διάρκεια της κάθε ατομικής παρουσίασης θα είναι συνολικά από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά (Πέντε λεπτά παρουσίαση και πέντε με δέκα  λεπτά ερωτήσεις και συζήτηση). 

Οι φοιτητές/τριες υποχρεωτικά θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αρχείο τους (σε μορφή word) στην επιτροπή στο email  teetuowm@gmail.com  μέχρι τη Κυριακή 17/2 και ώρα 12:00 το μεσημέρι είτε απευθείας είτε μέσω της εφαρμογής wetransfer.com αν το μεγεθός του είναι μεγάλο. Να σημειωθεί όσοι και όσες δεν αποστείλουν το αρχείο τους δενθα έχουν τη δυνατότητα της συμμετοχής στη διαδικασία και κατά συνέπεια στις διπλωματικές του Ιουνίου. Τα αρχείο θα έχει όνομα  το  ονοματεπώνυμο τους και στο κείμενο θα περιέχει τον προτεινόμενο  τίτλο της πτυχιακής εργασίας (μπορεί να είναι και ΑΤΙΤΛΟ)  καθώς και το προτεινόμενο χώρο της παρουσίασης της  πτυχιακής τους εργασίας 

Η επιτροπή πτυχιακών

© 2020 eetf.uowm.gr