Παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της εργασίας των επί πτυχίων φοιτητών

Η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της εργασίας των επί πτυχίων φοιτητών  θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη 12-02 από  από τις 15.00 μ.μ.   παρουσία της ολομέλειας των καθηγητών του τμήματος.

Η παρουσίαση είναι ατομική και υποχρεωτική.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να  κάνουν μια παρουσίαση  η οποία θα  συνίσταται από δύο μέρη. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν το αρχείο της παρουσίαση τους (είτε σε μορφή ppt η pdf η doc κ.λπ.).

Αναλυτικότερα η παρουσίαση που θα πρέπει να είναι σύντομη και θα πρέπει να συνίσταται από δύο μέρη :

α.  Το πρώτο μέρος αφορά την εξελικτική πορεία-διαδικασία μέσω της οποίας οδηγήθηκαν στην διατύπωση της πτυχιακής τους πρότασης. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει  επιλεγμένα δείγματα και υποστηρικτικό υλικό της ερευνάς τους στη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων που τους οδήγησαν στην πρόταση της πτυχιακή τους εργασία.

β. Το δεύτερο μέρος αφορά μια σύντομη περιγραφή της πτυχιακής εργασίας που πρόκειται να εκπονήσουν.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις επιρροές τους  από  μαθήματα του Τμήματος καθώς και τη σχέση της πτυχιακής τους με το σύγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και τις βιβλιογραφικές/ εικονογραφικές αναφορές τους.  

Η διάρκεια της κάθε ατομικής παρουσίασης θα είναι συνολικά από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά (Πέντε λεπτά παρουσίαση και πέντε με δέκα  λεπτά ερωτήσεις και συζήτηση). 

Τα αρχείο που θα καταθέσουν  θα είναι μέσα σε φάκελο με το  ονοματεπώνυμο τους και στο κείμενο θα περιέχει τον προτεινόμενο  τίτλο της πτυχιακής εργασίας τους (μπορεί να είναι και ΑΤΙΤΛΟ)  καθώς και προτεινόμενο χώρο  παρουσίασης της  πτυχιακής τους εργασίας .

 Οι φοιτητές θα πρέπει να αποθηκεύσουν τους φακέλους τους στον υπολογιστή της κεντικής αίθουσας διαλέξεων της σχολής  από 13.00 έως 15.00 μμ

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με αλφαβητική σειρά 

Η επιτροπή πτυχιακών

© 2020 eetf.uowm.gr