Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 στις 11:30 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα  θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS+

 

© 2020 eetf.uowm.gr