Περιγραφή / Μαθήματα

Εεκεφ. 1  Εργαστήριο Εκκλησιαστικών Τεχνών

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι οι Εικαστικές Τέχνες που έχουν αναπτυχθεί και ασκούνται εξ αφορμής του εκκλησιαστικού γεγονότος στην μακραίωνη διαχρονία του (Ιερά και Λαϊκή εικαστική Παράδοση).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση του/της  φοιτητή/τριας στο εύρος της θεωρίας και πράξης των Λειτουργικών Τεχνών, εμπλουτίζοντας την εικαστική του παιδεία με την πολιτιστική αυτή κληρονομιά, παρέχοντας ταυτόχρονα επαγγελματική εξειδίκευση στην άσκησή τους. Παράλληλα διερευνάται η εικαστική γλώσσα του Ιερού διαπολιτισμικώς, οι επιρροές και ο διάλογος μεταξύ των εικαστικών παραδόσεων. Ενθαρρύνεται η εικαστική έρευνα των φοιτητών/τριων σε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν στο αντικείμενό των Λειτουργικών Τεχνών στη προσωπική εικαστική τους σπουδή και έργο, αποβλέποντας στη διερεύνηση και συνέχεια της εικαστικής μας ταυτότητας στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι. Δίνεται επίσης έμφαση στο πως επηρεάζονται αλλά και επηρεάζουν οι Τέχνες αυτές τη Σύγχρονη Τέχνη.

Η διαμόρφωση της εικαστικής εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας συνίσταται στα εξής: α. να αντιληφθεί το αντικείμενο και τη θεματική των Λειτουργικών Τεχνών, β. να εξοικειωθεί με τη μαστορική, τις ιδιαιτερότητες των υλικών και τεχνικών, για να γίνει «μάστορας» προτού μεταμορφωθεί σε καλλιτέχνη μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών, γ. να συνειδητοποιήσει τις σημερινές ανάγκες αυτών των Τεχνών, και δ. να επιχειρήσει εν τέλει την προσωπική του πρόταση ως σύγχρονος καλλιτέχνης.

Το Tμήμα παρέχει προς το παρόν τα εργαστηριακά μαθήματα της Εκκλησιαστικής Ζωγραφικής-Αγιογραφίας (φορητή εικόνα, εγκαυστική, τοιχογραφία) και Ψηφιδωτού, ενώ προβλέπονται μελλοντικά, Ξυλογλυπτική, Βιτρό, Γενικές Αρχές Συντήρησης Έργων Τέχνης και Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών. Τα εργαστηριακά μαθήματα Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού εντάσσονται σε κοινό Εργαστήριο (Εκκλησιαστικών Τεχνών) και δίνεται η δυνατότητα επιλογής και εξειδίκευσης σε τεχνική αναλόγως των ενδιαφερόντων του/ της φοιτητή/τριας τόσο στον Εισαγωγικό Κύκλο όσο και στα μαθήματα εμβάθυνσης.

Κατά το πρώτο εξαμηνιαίο μάθημα στην Αγιογραφία του Εισαγωγικό Κύκλου (1ο ή 2ο ή 3ο εξάμηνο) η μαθητεία αποσκοπεί στην κατανόηση της ύλης που απαιτείται για ολοκληρωμένη σπουδή στις Λειτουργικές Τέχνες. Για το λόγο αυτό επιλέγεται μια ειδική περιοχή θέματος από την μακραίωνη παράδοσή μας (π.χ. ύστερη αρχαιότητα-εγκαυστική, πρωτοχριστιανική περίοδος-φυσιοκρατικές εικόνες, Παλαιολόγια περίοδος-αυγοτέμπερα, Μακεδονική Σχολή-νωπογραφία, Κριτική Σχολή-αυγοτέμπερα, σύγχρονα ζητήματα απεικόνισης-εικονοποίηση φωτογραφιών Αγίων κοκ) και με βάση αυτή την συγκεκριμένη θεματολογία εισέρχεται ο/η φοιτητής/τρια στο σύνολο των ζητημάτων που συνέχονται με το αντικείμενο ως θεωρεία αλλά και ως πράξη, διαπραγματευόμενος/η μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Η ύλη αναπροσαρμόζεται/ επικαιροποιείται διαρκώς κάθε εξάμηνο.

Αντίστοιχα στον Εισαγωγικό Κύκλο το εξαμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα στο Ψηφιδωτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές και τα εργαλεία του ψηφιδωτού θεωρητικά και πρακτικά. Επιλέγεται κάθε φορά άσκηση ατομική ή συλλογική σε μικρές ομάδες. Οι ασκήσεις αφορούν είτε στη δημιουργία αντιγράφων, είτε σε προσωπική δημιουργία των φοιτητών/τριών. Δίδεται έμφαση στο σχέδιο ψηφοθέτησης, ώστε να κατανοηθεί από τους φοιτητές ο τρόπος αντίληψης της φόρμας στην εφαρμογή ψηφοθέτησης. Διδάσκεται η έμμεση ψηφοθέτηση κατ’ αρχήν και οι τρόποι εντοιχισμού στην πράξη σε φορητό, επιτοίχιο και επιδαπέδιο υπόστρωμα.

Αναλόγως των απαιτήσεων κάθε μαθήματος εμβάθυνσης διδάσκονται αντίστοιχα θεωρητικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης, Εικονολογίας ή Θεολογίας της Εικόνας αλλά και Τεχνολογίας Υλικών και Κατασκευών που απαιτούνται για τις εφαρμογές. Για το λόγο αυτό το Εργαστήριο προσκαλεί για διαλέξεις Ιστορικούς Τέχνης, εξειδικευμένους και διακεκριμένους καλλιτέχνες κοκ, πραγματοποιεί εκπαιδευτικές εκδρομές με in situ ξεναγήσεις σε Μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εκθέσεις.

(για το παράρτημα μαθημάτων, κατά την άποψή μου οφείλουμε να το βάλουμε στο σάιτ, με την ένδειξη υπό έγκριση των εφαρμοσμένων ως κατεύθυνση)

 

4ο Εξάμηνο Αντίγραφο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία

Το εργαστηριακό μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση σε τεχνικές και τεχνοτροπίες που έχουν ασκηθεί στην παραγωγή έργων τέχνης από την αρχαιότητα, πρωτοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο και σε όλα τα υποστρώματα (φορητά, τοιχογραφίες, επιδαπέδια,). Κάθε φορά επιλέγεται ένα είδος τεχνικής ζωγραφικής ή ψηφιδωτού (εγκαυστική, αυγοτέμπερα, ελαιογραφία, νωπογραφία, secco, έμμεση-άμεση ψηφοθέτηση) και αναλόγως του επιλεγμένου έργου περιλαμβάνει εφαρμογές: προετοιμασίας επιφανειών (κονιάματα, επιχρίσματα, αδρανή υλικά, κόλλες), τύπου και μορφής χρυσώματος, χρωστικών-πιγμέντων, βερνικιών, κοκ. Η άσκηση αποσκοπεί στην εκμάθηση παραγωγής αντιγράφων έργων τέχνης, τόσο για την αξιοποίηση τεχνικών και τεχνοτροπιών στην προσωπική καλλιτεχνική εργασία, όσο και για εφαρμογές στην αγορά εργασίας, και προσφέρεται αναλόγως των απαιτήσεων του έργου και του ενδιαφέροντος του/της φοιτητού/τριας από ένα μέχρι και τρία εξάμηνα.

 

5ο Εξάμηνο. Εμβάθυνση στη «βυζαντινή» τεχνοτροπία Ι – Μορφή

Σχέδιο-χρώμα στην εκκλησιαστική ζωγραφική ( o «βυζαντινός» τρόπος, ύφος, στύλ)
Πρόσωπο (Τυπολογία Αγίων). Σώμα-Ενδύματα (Τυπολογία Αγίων). Η Αφαίρεση (από το οπτικό φαινόμενο στη σχηματοποίηση και τον αφαιρετικό τρόπο της εικόνας, διερεύνηση ορίων και αποδεκτών λύσεων)

(Εξοικείωση με την διαχρονία της Λειτουργικής Ζωγραφικής-Ψηφιδωτού. Τεχνοτροπικές λύσεις από το ελληνιστικό πορτραίτο Φαγιούμ και τις «ρωμαϊκές» πομπηιανές τοιχογραφίες, τις παλαιοχριστιανικές φυσιοκρατικές εικόνες, τις περιόδους μετεικονομαχική, Κομνήνεια, Παλαιολόγεια (Μακεδονική «Σχολή», «Σχολή» της Κωνσταντινούπολης κλπ), τη μεταβυζαντινή κρητική «Σχολή», τη maniera italiana ,τη ρωσογοτθική, ναζαρηνή, τις εικονογραφικές παραδόσεις τοπικών εκκλησιών, στις «νεοβυζαντινές» αναβιώσεις.)

 

6ο Εξάμηνο. Εμβάθυνση στη «βυζαντινή» τεχνοτροπία ΙΙ – Χώρος, Σύνθεση

Σχέδιο-χρώμα στην εκκλησιαστική ζωγραφική ( o «βυζαντινός» τρόπος, ύφος, στύλ)

Πολυπρόσωπες εικόνες (δωδεκάορτο κλπ).Σύνθεση (αντίστροφη ή σχετική προοπτική, χαράξεις).Χώρος (κτήρια, τοπίο, στοιχεία φύσης)

(Εξοικείωση με την διαχρονία της Λειτουργικής Ζωγραφικής-Ψηφιδωτού. Τεχνοτροπικές λύσεις από το ελληνιστικό πορτραίτο Φαγιούμ και τις «ρωμαϊκές» πομπηιανές τοιχογραφίες, τις παλαιοχριστιανικές φυσιοκρατικές εικόνες, τις περιόδους μετεικονομαχική, Κομνήνεια, Παλαιολόγεια (Μακεδονική «Σχολή», «Σχολή» της Κωνσταντινούπολης κλπ), τη μεταβυζαντινή κρητική «Σχολή», τη maniera italiana ,τη ρωσογοτθική, ναζαρηνή, τις εικονογραφικές παραδόσεις τοπικών εκκλησιών, στις «νεοβυζαντινές» αναβιώσεις.)

 

7ο Εξάμηνο. Εμβάθυνση στην τοιχογραφία ή ψηφιδογράφηση επιφανειών κτισμάτων- Μνημειακή Τέχνη

Ζητήματα αγιογράφησης επιφανειών κτισμάτων (προσαρμογή συνθέσεων στις επιφάνειες ναών, ναοδομία, αγιοκατάταξη, θεολογία εικονογραφικού προγράμματος), κατασκευή υπό κλίμακα μακέτας εικονογραφικού προγράμματος.
Τεχνικές τοιχογραφίας (προετοιμασίες τοίχου για fresco, secco).

Άμεση ψηφοθέτηση, βοτσαλωτό ψηφιδωτό, σύγχρονες τεχνικές και υλικά ψηφοθέτησης.

Εκμάθηση πρoγραμμάτων 3D, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-κατασκευή μακέτας εικονογραφικού προγράμματος ναού σε ηλεκτρ. υπολογιστή.

Η χρήση του υπολογιστή στη παραγωγή σχεδίου ψηφοθέτησης.

 

8ο Εξάμηνο. Εμβάθυνση σε Σύγχρονα Εικονογραφικά Ζητήματα

Εικονογραφία και σύγχρονη τέχνη (πώς αξιοποίησαν σύγχρονοι καλλιτέχνες στοιχεία της εκκλησιαστικής ζωγραφικής), εννοιολογική προσέγγιση εικονογραφίας, εικονοποίηση σημασιών.

Ιερές τέχνες (sacred arts), η πρόσληψη του ιερού στις τέχνες άλλων ομολογιών  και θρησκειών, θρησκευτική τέχνη-Δυνατότητες αφομοίωσης στοιχείων. Εξοικείωση με τη βασική εικονογραφία και τις διαφορές της προς τη μεσαιωνική και νεότερη δυτική

Νέες τάσεις με βάση την λειτουργική παράδοση στον ορθόδοξο κόσμο (Ελλάδα, Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία κλπ, η τέχνη των ομοδόξων της Διασποράς, λ.χ. Αμερική, Αυστραλία κλπ  ), αξιοποίηση νέων τάσεων.

Εικονογραφία και Φωτογραφία (εικονοποίηση φωτογραφιών Αγίων 20ου αι.). Διερεύνηση αφαιρετικών λύσεων μέσω της εκ του φυσικού παρατήρησης (μοντέλο, βεστιάριο αμφίων και στολών)
Γραφικές Τέχνες, Χαρακτική και εικόνα (Χαρτώες εικόνες),  «Εικονική» πραγματικότητα (νέες τεχνολογίες και παράδοση).

Ζητήματα εφαρμογών συναφών λειτουργικών τεχνών (ξυλογλυπτική, αργυροχρυσοχοϊα, μικρογλυπτική, βιτρώ, κεντητική, ιεροραπτική κλπ)

 

9ο Εξάμηνο. Πτυχιακή Εργασία

 Επιλογή θέματος. Τεκμηρίωση. Η έκταση της πτυχιακής οφείλει να πληρεί παραμέτρους που σχετίζονται με την επάρκεια του/της φοιτητή/τριας, είτε στη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος στο χώρο των Εκκλησιαστικών Τεχνών, είτε ως καλλιτέχνης που εστιάζοντας ή αφορμώμενος από το αντικείμενό τους καταθέτει εικαστική πρόταση επαρκώς τεκμηριωμένη.

 

10ο Εξάμηνο. Πτυχιακή Εργασία 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Μελέτη χώρου και τρόπου έκθεσής της.

Μαθήματα

Εεκεφ. 1 Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι οι Εικαστικές Τέχνες που έχουν αναπτυχθεί και ασκούνται εξ αφορμής του εκκλησιαστικού γεγονότος στην μακραίωνη διαχρονία του (Ιερά και Λαϊκή εικαστική Παράδοση).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση του/της  φοιτητή/τριας στο εύρος της θεωρίας και πράξης των Λειτουργικών Τεχνών, εμπλουτίζοντας την εικαστική του παιδεία με την θεματολογία τους, παρέχοντας παράλληλα επαγγελματική εξειδίκευση στην άσκησή τους.

Η διαμόρφωση της εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας συνίσταται στα εξής: α. να εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες των υλικών και τεχνικών, για να γίνει «μάστορας» προτού μεταμορφωθεί σε καλλιτέχνη  β. να αντιληφθεί τις σημερινές ανάγκες αυτών των Τεχνών και γ. να επιχειρήσει εν τέλει την προσωπική του πρόταση ως σύγχρονος καλλιτέχνης.

Το τμήμα παρέχει προς το παρόν τα εργαστηριακά μαθήματα της Εκκλησιαστικής Ζωγραφικής (φορητή εικόνα, εγκαυστική, τοιχογραφία) και Ψηφιδωτού, ενώ προβλέπονται μελλοντικά, Ξυλογλυπτική, Βιτρό, γενικές αρχές Συντήρησης και Τεχνολογία Υλικών.

Περιγραφή / Μαθήματα

Το Εργαστήριο Σχεδίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια της οπτικής κρίσης και οπτικής μνήμης.
Ενδυναμώνουμε την παρατηρητικότητά μας σε γνωστά και άγνωστα οπτικά γεγονότα για να
φτάσουμε σε εικαστικά συμπεράσματα με βάση την παρατήρηση και την ανάλυσή τους.
Παρατήρηση και συγκριτικός προσδιορισμός των αναλογιών καθορίζουν τις όποιες σχέσεις μεταξύ
τους και με το ευρύτερο περιβάλλον που το ονομάζουμε χώρο. Ο χώρος χρειάζεται μια συμβατική
γλώσσα που αποτυπώνει τη μηχανική λειτουργία του ανθρώπινου ματιού, την Προοπτική.
Ο τόνος προσδιορίζει την ικανότητά μας να παρατηρούμε φωτεινές και σκοτεινές μορφές ως προς το
χρώμα, την υφή και την ψευδαίσθηση των δυο διαστάσεων που εμφανίζονται ως τρεις.
Μετά από αυτή τη φάση ο σπουδαστής μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζει πρακτικές της οπτικής
εξάσκησης στην οπτική μνήμη του και σε διευρυμένης λογικής συνθετικές του επιδιώξεις.
Η σχεδιαστική αντίληψη είναι ο γεννήτορας κάθε εικαστικής σύλληψης που πηγάζει από τις
αισθήσεις μας (όραση, όσφρηση, ακοή, αφή, γεύση, εκταίσθηση). Σχέδιο είναι να σκέφτεσαι εκ
συστήματος. Το εργαστήριο υποστηρίζεται σχεδιαστικά από το Ασχεδίαστο
(http://asxediasto.blogspot.gr) και οργανώνεται με Workshop καλεσμένων.

Περιγραφή / Μαθήματα

Περιγραφή

Η  ζωγραφική είναι μια γλώσσα εικαστικής έκφρασης που καθορίζεται από δύο συνιστώσες:  πρώτον από την ιστορικότητά της (το απόθεμα εικόνων και τεχνικών που έχουν συσσωρευτεί στη μνήμη της κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορεία της) και δεύτερον από τη δυνατότητά της ως μέσου να εκφράζει με αναγωγικό τρόπο διαχρονικές ποιητικές, φιλοσοφικές και δομικές έννοιες. Η πρώτη συνιστώσα προσεγγίζεται με την σπουδή των υλικών χαρακτηριστικών της ζωγραφικής: χρώμα, σύνθεση, ζωγραφική ύλη, επιφάνεια, μελέτη της φύσης. Η δεύτερη συνιστώσα προσεγγίζεται με την  διδασκαλία του διευρυμένου ρόλου της σύγχρονης ζωγραφικής: κατασκευές, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, νέα μέσα, υβριδικές μορφές τέχνης.  Με την συνδυαστική αυτή διδακτική μεθοδολογία θα μπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να σχηματίσει τον προσωπικό του κόσμο εικόνων και καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από την ενδυνάμωση των τεχνικών του δεξιοτήτων.  Σημαντικό μέρος της διδασκαλίας αποτελεί η κοινωνική συνειδητοποίηση του/της φοιτητή/τριας με τις δράσεις που οργανώνει το 1ο Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕζωΑ.1 Ασκήσεις παρατήρησης, χρωματολογίας (συμπληρωματικά, θερμά-ψυχρά, εξουδετερωμένα). Σπουδή εκ του φυσικού. Εισαγωγή στην προσέγγιση του  ζωγραφικού συστήματος ως κώδικα. Διδασκαλία των εικαστικών συστημάτων του μοντερνισμού. Ασκήσεις σε έννοιες της εικαστικής αντίληψης (πεδίο, ισορροπία, μετάβαση από το ρεαλιστικό στο ανεικονικό). Προσωπικό έργο.

ΕζωΑ.2 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το μοντέλο και στην φύση. Εισαγωγή σε σύγχρονες προσεγγίσεις σχηματισμού της ζωγραφικής επιφάνειας και εικόνας. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (ιστορία/μνήμη). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού.

ΕζωΑ.3 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το μοντέλο και στη φύση. Έμφαση στις δυνατότητες ερμηνείας του πραγματικού. Εισαγωγή σε σύγχρονες προσεγγίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (χώρος/χρόνος). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού. Διάλεξη σε μια εικαστική θεματική που να σχετίζεται με το έργο του/της φοιτητή/τριας.

ΕζωΑ.4 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το μοντέλο και στη φύση. Έμφαση στις δυνατότητες ερμηνείας του πραγματικού. Προσεγγίσεις μετασχηματισμού της εικόνας, εισαγωγή στις προσεγγίσεις της ζωγραφικής ως ενός διευρυμένου πεδίου. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (κοινωνικό πλαίσιο). Συμμετοχή σε μια από τις συλλογικές διαδικασίες που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

ΕζωΑ.5 Επιλογή ενός θέματος που θα επεξεργαστεί ο/η φοιτητής/τρια και θα μελετήσει τις προσεγγίσεις των προηγούμενων εξαμήνων. Έμφαση στις δυνατότητες ερμηνείας του πραγματικού. Προσεγγίσεις μετασχηματισμού της εικόνας, εισαγωγή στις προσεγγίσεις της ζωγραφικής ως ενός διευρυμένου πεδίου. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (αυτοαναφορικότητες/αυτοπροσδιορισμοί). Συμμετοχή σε μια από τις συλλογικές διαδικασίες που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

ΕζωΑ.Δ1 Ο/η φοιτητής/τρια προτείνει την θεματική της διπλωματικής. Ατομική εργασία με κάθε φοιτητή/τρια. Διερεύνηση των δυνατοτήτων της θεματικής, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, μελέτη των εννοιολογικών προεκτάσεων. Συμμετοχή σε μια από τις συλλογικές διαδικασίες που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας). Κείμενο ατομικού στοχασμού.

ΕζωΑ.Δ2 Ολοκλήρωση της διπλωματικής. Ατομική εργασία με κάθε φοιτητή/τρια. Κείμενο ατομικού στοχασμού.

Περιγραφή / Μαθήματα

Περιγραφή

Το 2ο εργαστήριο ζωγραφικής είναι ένα εργαστήριο προσανατολισμένο στην ενδελεχή σπουδή-ανάδειξη της ζωγραφικής, στις διάφορες εκφάνσεις της. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές της ζωγραφική, ώστε οι σπουδαστές να κατακτήσουν τεχνικές δεξιότητες και αισθητικό προβληματισμό που απαιτείται, για να διευρύνουν τον ορίζοντα των μορφοπλαστικών δυνατοτήτων τους.

Η ένταξη και η μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής  στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενθαρρύνεται  από το εργαστήριο.

Μέσα από παρουσιάσεις καλλιτεχνών, επισκέψεις σε εκθέσεις και ομαδικές κριτικές επιδιώκεται η δημιουργία ερεθισμάτων και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει  μια διάσταση ιστορικότητας με διαρκείς αναφορές στην τρέχουσα τέχνη και στην ιστορία της τέχνης. Βασικός στόχος παραμένει η ανανέωση της εικαστικής, ζωγραφικής πράξης μακριά από συμβάσεις και εύκολους εντυπωσιασμούς, αλλά και η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής έκφρασης κάθε σπουδαστή.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕζωΒ.1 Έμφαση στις βασικές αρχές της ζωγραφικής. Η έννοια της σύνθεσης. Σχέση φιγούρας χώρου, κατανόηση της οργάνωσης συνολικά της ζωγραφικής επιφάνειας, κατανόηση της ζωγραφικής πραγματικότητας σε σχέση με την φυσική πραγματικότητα. Σχέση Σχεδίου και Χρώματος.  Ασκήσεις από μοντέλο, νεκρές φύσεις και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σχολιασμός του έργου καλλιτεχνών, ομαδικές κριτικές.

ΕζωΒ.2 Συνέχεια των προβληματισμών του προηγούμενου εξαμήνου. Γνωριμία με τα ποικίλα υλικά της ζωγραφικής, διερεύνηση των τεχνικών και αισθητικών δυνατοτήτων τους, πειραματισμός. Εικαστική διερεύνηση του φυσικού χώρου της περιοχής. Οι εικαστικές ποιότητες στη φύση, (χρώματα, σχήματα γραφές, το αφαιρετικό και το συγκεκριμένο στοιχείο, το οργανικό και φυσικό, το τυχαίο).

ΕζωΒ.3 Συνέχεια των προβληματισμών του προηγούμενου εξαμήνου, πιο ενδελεχής μελέτη της καλλιτεχνικής πράξης. Ανάδειξη και ενθάρρυνση της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής ματιάς και γραφής κάθε σπουδαστή στην προσέγγιση του. Σχολιασμός έργων καλλιτεχνών, επισκέψεις σε εκθέσεις, ομαδικές κριτικές.

ΕζωΒ.4 Συνέχεια των προβληματισμών του προηγούμενου εξαμήνου. Σύνδεση του έργου του σπουδαστή με την ιστορία της τέχνης και την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

ΕζωΒ.5 Μεγαλύτερη εμβάθυνση στους προβληματισμούς και στα τεχνικά ζητήματα που έχουν τεθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

ΕζωΒ.Δ1 Σπουδή σε βάθος, ανάπτυξη και διατύπωση προσωπικής γραφής που θα οδηγήσουν στην πτυχιακή εργασία. Τεκμηρίωση της καλλιτεχνικής πρότασης.

ΕζωΒ.Δ2 Το εξάμηνο αυτό είναι αφιερωμένο στην ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας η οποία θα πρέπει να είναι η απόρροια και το καταστάλαγμα όλων των κατακτήσεων τεχνικών και αισθητικών των προηγούμενων εξαμήνων.

Περιγραφή / Μαθήματα

Περιγραφή

Το Εικαστικό Εργαστήριο συντονίζει ερευνητικές διαδικασίες αναλογικού και αναφορικού σχεδίου εκ του φυσικού σε διευρυμένες  χρήσεις υλικών και εικαστικών επινοήσεων. Τέχνη δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που αναδύεται. Ο/η φοιτητής/τρια μετασχηματίζει το απτό σε μια εικαστική πραγματικότητα: Παρατηρώ, Μιλώ, Ζωγραφίζω εκ του φυσικού, εκ του πραγματικού και εκ του νου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕζωΓ.1«Βλέπω σημαίνει βλέπομαι». Είμαι πρώτα θεατής μετά δημιουργός. Εκούσια αυτοπαρατήρηση (Ενδυματολογικό χρωματολόγιο). Συνθέσεις εκ του φυσικού. Ασκήσεις φόρμας και διατύπωσης εννοιών σε ανθρωπιστικά μεταδομημένα παραδείγματα:

α. Η ταύτιση συμβόλων με το συμβολιζόμενο είναι φετιχισμός; Προσεγγίζοντας εικαστικά το φωτογραφικό αρχείο στην ταβέρνα Αγγούρι Β.Δ. της Φλώρινας.

β. Συμμετέχοντας σε αμφισημίες. Αποκοπές χώρου-χρόνου. Οι τελευταίες στιγμές πριν το θάνατο του Φορτίνο Σαμάνο γίνονται τραγούδι από το Θανάση Παπακωνσταντίνου.

ΕζωΓ.2 Εξωτερική όραση. Κατασκευή και ανάγνωση εικόνων. Η Σχηματική λειτουργία των   εικόνων. Η ιμπρεσιονιστική όραση ως ένα επιτυχημένο πείραμα της εξωτερικής εμφάνισης των πραγμάτων.

ΕζωΓ.3Εσωτερική όραση. Οι Νοητικές Αρχές της τέχνης. Δίνοντας έμφαση στην εσωτερική εμφάνιση των πραγμάτων. Αυτογνωσία. Η εισβολή της κοινωνίας στον εαυτό (ένα παράδειγμα «Η σπηλιά του Πλάτωνα»). Αυτοθεραπεία (το παράδειγμα του Χαλεπά).

ΕζωΓ.4Ταυτίζοντας την Τέχνη με την Ζωή. Εικαστικές θεατρικές φόρμες αντιρουτίνας, αντιγραφειοκρατίας (Καταστασιακοί ή περίπτωση JosephBeuys). Παιδαγωγικές Εφαρμογές

ΕζωΓ.5Αναθεώρηση της Επιτρεπτικότητας (Η περίπτωση του GustaveCourbet). Η λατρεία της αυθεντικότητας (Αντόλφο Μπιόι Κασάρες, «Η εφεύρεση του Μορέλ»). Το αντίγραφο και το πρωτότυπο (WalterBenjamin και οι ιδέες του). Παιδαγωγικές Εφαρμογές 

ΕζωΓ.Δ1Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το άγχος της ουτοπίας. Χαρτογραφώντας την ολότητα. Εκπροσωπώντας τον Καλλιτέχνη Εαυτό. Κείμενα Τεκμηρίωσης.

ΕζωΓ.Δ2Χωροθετική προσαρμογή της διπλωματικής εικαστικής εργασίας ως συναισθησιακής εμπειρίας.

 

Περιγραφή / Μαθήματα

Περιγραφή

Η εργαστηριακή διδασκαλία και η πρακτική άσκηση, τόσο στον Εισαγωγικό Κύκλο όσο και στην Κατεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές ενότητες:

Προτομή από εκμαγείο ή εκ του φυσικού.

Σχέδια από φυσικό μοντέλο ή πρότυπο.

Στήσιμο & Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε κλίμακα, η οποία σταδιακά (ανά εξάμηνο) φτάνει 1/1

Ασκήσεις πλαστικής – γλυπτικής, ελεύθερες αλλά και μέσα από συγκεκριμένη θεματολογία.

Ελεύθερη πλαστική απόδοση μοντέλου σε οποιοδήποτε μέγεθος, υλικό και τεχνοτροπία.

Ελεύθερες συνθέσεις.

Κατασκευές.

Οι φοιτητές/τριες εξασκούνται και πειραματίζονται μέσα από τη χρήση διάφορων υλικών και τεχνικών. Διδάσκονται: Ανάγλυφο, Μεταλλοτεχνία, Γυψοτεχνία και ήδη από το τρέχον εξάμηνο λειτουργεί Εργαστήριο Μαρμάρου.

Εκτός από την πρακτική άσκηση και τις τεχνικές γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες στο Εργαστήριο, οι διδάσκοντες εκτιμούν ότι ο διάλογος με την Ιστορία, η σύγχρονη έρευνα και αναζήτηση, η επικοινωνία με άλλα συναφή ή μη αντικείμενα, συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην αναβάθμιση των σπουδών. Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος καθηγητής του Εργαστηρίου ανακοινώνει κάθε εξάμηνο, πρόγραμμα επισκέψεων και εκδηλώσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εγλ.1 Σχέδιο από φυσικό μοντέλο ή πρότυπο. Μακέτα σε πηλό. Κεφάλι σε φυσικό μέγεθος (μοντέλο), μεταφορά σε γύψο, κατασκευή καλουπιού.

Εγλ.2 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου.(δημιουργία προτομής αλλά και σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Εισαγωγή στη προσέγγιση του γλυπτικού έργου στο δημόσιο χώρο. Διδασκαλία του τρόπου μεταφοράς μιας πρότασης, ιδέας η μακέτας του/της φοιτητή/τριας σε ολοκληρωμένη τρισδιάστατη κατασκευή με τη χρήση διαφόρων υλικών.  (γύψος, μέταλλο, ξύλο, μάρμαρο, κ.τ.λ  ) Προσωπικό έργο.

Εγλ.3 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου.(δημιουργία προτομής, σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε 1/2 του φυσικού μεγέθους. Ασκήσεις σε μια θεματική με φορμαλιστική και εννοιολογική προσέγγιση (αρνητικό–θετικό, επαναλαμβανόμενο σχήμα). Διδασκαλία των βασικών αρχών του ανάγλυφου και παράλληλη εκμάθηση της τεχνικής της μεταφοράς του πρωτότυπου έργου από τον πηλό στο γύψο ή τερακότα (καλούπια, εκμαγεία). Προσωπικό έργο.

Εγλ.4 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου (δημιουργία προτομής, σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε 1/2 του φυσικού μεγέθους. Ασκήσεις σε μια θεματική αλλά και προτάσεις θεματολογίας από τους φοιτητές. Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου καλλιτεχνών που σχετίζονται με την θεματική που επιλέγει να εργαστεί κάθε φοιτητής/τρια. Συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριων στις δράσεις–επισκέψεις, που διοργανώνει το Εργαστήριο. Προσωπικό έργο. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

Εγλ.5 Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου, (δημιουργία προτομής, σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε φυσικό μέγεθος. Ασκήσεις σε μια θεματική αλλά και προτάσεις θεματολογίας από τους/τις φοιτητές/τριες. Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου καλλιτεχνών που σχετίζονται με τη θεματική που θέλει να εργαστεί ο/η κάθε φοιτητής/τρια. Συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριων στις δράσεις–επισκέψεις, που διοργανώνει το Εργαστήριο και συζήτηση επ΄ αυτών. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

Εγλ.Δ1 Ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει το θέμα της διπλωματικής εργασίας του/της. Εξατομικευμένη συνεργασία των διδασκόντων με τον/την κάθε φοιτητή/τρια για την επίλυση των τεχνικών ζητημάτων αλλά και για την πληρέστερη εμβάθυνση και απόδοση του θέματος της διπλωματικής εργασίας που έχει επιλέξει.

Εγλ.Δ2 Ολοκλήρωση – παρουσίαση  της διπλωματικής εργασίας.

Περιγραφή / Μαθήματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ Κ’ ΕΝΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

facebook.com

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τον φοιτητή\τρια στην εικαστική γλώσσα της σύγχρονης χαρακτικής, ευθυγραμμισμένης  με όσα πραγματεύεται και αναζητά  η σύγχρονη τέχνη.

Ερευνητική προσέγγιση στα υλικά και στις τεχνικές διαδικασίες της χάραξης και της εκτύπωσης (απο τις παραδοσιακές ως τις σύγχρονες μεθόδους) έτσι ώστε η προσωπική εικαστική αναζήτηση του/της  φοιτητή/τριας να τροφοδοτείται με νέα δεδομένα και να προκύπτουννέες προτάσεις.

Μέσα απο διαλέξεις, σεμιναρικά μαθήματα εξωτερικών  ειδικών επισκεπτών και αναγνωρισμένων καλλιτεχνών και επαγγελματιών ο φοιτητής\τρια προσδιορίζει ποιά ήταν η λειτουργία της χαρακτικής εικαστικής έκφρασης  σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας της και ειδικά ποιά είναι σήμερα.

Ενα άλλο σημαντικό ζητούμενο του Εργαστηρίου Χαρακτικής είναι να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τα άλλα εικαστικά κι εφαρμοσμένα εργαστήρια του τμήματος αλλα και τα εργαστήρια άλλων σχολών τέχνης καθώς και με πολιτιστικούς φορείς , χώρους τέχνης, ιδρύματα τέχνης και  μεγάλες  εικαστικές διοργανώσεις.  Αυτή η επιδίωξη εξασφαλίζει μια διαρκή ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία ενός ανοιχτού εικαστικού πεδίου κίνησης του φοιτητή, έτοιμου να δέχεται και να συντονίζεται με κάθε πνευματικό, κοινωνικό και εικαστικό ερέθισμα που κυκλοφορεί στον χώρο της τέχνης.

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών , διαλέξεις επιστημόνων

Το Εργαστήριο Χαρακτικής & Έντυπης Τέχνης οργανώνει σε συνεργασία με διδάσκοντες άλλων Εργαστηρίων της Σχολής,  σειρά απο διαλέξεις επισκεπτών επιστημόνων, παρουσιάσεις του έργου καλλιτεχνών απο τους ίδιους, επισκέψεις καλλιτεχνών στο εργαστήριο για σεμιναριακά μαθήματα που αφορούν στη Χαρακτική , σε τεχνικές της διαδικασίες, στη σύνδεσή της με την κοινωνία κ.λ.π. Αυτή η δυνατότητα συνάντησης και επικοινωνίας των φοιτητών με επισκέπτες καλλιτέχνες κ’ το έργο τους όπως επίσης με επιστήμονες, θεωρητικούς της τέχνης και οργανωτές μεγάλων εικαστικών εκδηλώσεων τους  κινητοποιει πρός την έρευνα του περιβάλλοντός τους και τον επαναπροσδιορισμό κάθε πεπατημένης  εικαστικής διαδρομής.

Ως προς την έρευνα στις τεχνικές διαδικασίες ο φοιτητής\τρια ωθείται, ξεκινώντας απο παραδοσιακούς τρόπους εφαρμογής τους , να πειραματιστεί με  σύγχρονα υλικά , νέα εργαλεία και  νέες διαδικασίες, συχνά αντρέποντας τους κανόνες  και την κοινή λογική ,  σε δημιουργικές λύσεις και  καινοτόμες προτάσεις. Με την ίδια λογική, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά ή φτηνά  ανακυκλωμένα υλικά,  όπως εφημερίδες , κουρέλια, στρατσόχαρτα ,υπολλείματα  έντυπου υλικού ή συνθετικές  επιφάνειες   για την εκτύπωση και  εναλλακτικά εργαλεία για τη χάραξη, προτείνονται  μέθοδοι   ικανές να  επαναπροσδιορίσουν την αντίληψη της  εικαστικής έντυπης έκφρασης.

Η πολλαπλότητα, ως εικαστική ιδιότητα ενέχει τη δυνατότητα νέων δεδομένων εικονοποίησης (δεδομένα που ξεπερνούν την αρχική δομή της παραγόμενης εικόνας):συσχετισμούς ομοίων και διαφορετικών δεδομένων , επαναλήψεις δεδομένων με πρόθεση την εμφατοποίησή τους, δημιουργία νέων εικαστικών επιφανειών, δημιουργία εικαστικών χώρων , προτάσεις σε δημόσιο χώρο

 

 

 Άλλες δραστηριότητες

Το Ε.Χ.&Ε.Τ. οργανώνει και συντονίζει δραστηριότητες και εκθέσεις Χαρακτικής φοιτητών και φοιτητριών σε συνεργασία είτε μειδιωτικούς χώρους είτε με δημόσιους φορείς της τέχνης όπως συμμετοχή στο ATHENS PRINT FESTIVAL 2012, συνεργασίες με Εργαστήρια άλλων Πανεπιστημίων όπως π.χ. την έκθεση : «Η τέχνη της Χαρακτικής στη Βόρεια Ελλάδα» με συνεργαζόμενους φορείς τα δύο Εργαστήρια Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  στη Γκαλερί ARTISCAUSA, το 2012 ή  τις εκθέσεις  με θέμα «μία εικόνα – μία λέξη, μιά λέξη – μία εικόνα» το 2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών 2012 και στην «Γκαλερί Άλμα» στα Τρίκαλα το 2013.

 

Απο το 2011  οργανώθηκε η εικαστική ομάδα ΕΝ ΦΛΩ. Η ομάδα ΕΝ ΦΛΩ δημιουργήθηκε  (Φεβρουάριο 2011) από φοιτητές & διδάσκοντες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας -Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας- με σκοπό να είναι παρούσα με δράσεις και εκθέσεις της σε καίρια πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας & της Ευρώπης, σε ένα πλαίσιο συλλογικής μελέτης , εκπαίδευσης και δημιουργικής αξιοποίησης των  εκάστοτε  αποκτούμενων εμπειριών. Η ομάδα ΕΝ ΦΛΩ δρά, αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες κ’ τη σημασία  του δημόσιου κ’ ιδιωτικου χώρου, ενεργοποιείται μέσα απο προβληματισμούς κ’ συλλογική μελέτη σύγχρονων κοινωνικών αιτημάτων ενώ υποστηρίζει  το δικαίωμα συμμετοχής όλων στην τέχνη κ’ τον πολιτισμό, με συγκεκριμένες εικαστικές προτάσεις σε διάδραση με το κοινό.  Η ομάδα ΕΝ ΦΛΩ συνεργάζεται με μουσεία, πινακοθήκες, φεστιβάλ τέχνης, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικούς φορείς κ’ γκαλερί τέχνης.

enflo-art.blogspot.com  \  facebook EN ΦΛΩ

 

Μαθήματα

Εχα.1 Το εργαστήριο προτείνει:

Διευρυμένη άποψη για τη γνώση της διαδικασίας της χάραξης και της εκτύπωσης  σε παραλληλισμό και διάλογο με τις άλλες διαδικασίες παραγωγής εικόνας  (ζωγραφική-γλυπτική- video art  κ.λ.π.)

Ερευνητική προσέγγιση στα υλικά και στις τεχνικές έτσι ώστε η προσωπική εικαστική αναζήτηση του/της  φοιτητή/τριας να τροφοδοτείται με νέα δεδομένα και να προκύπτουν νέες προτάσεις.

Τεχνικές  χάραξης υψιτυπίας, βαθυτυπίας και ποικίλες μορφές επιπεδοτυπίας (ξυλογραφία, λινόλεουμ, χαλκογραφία, και μελλοντικά  λιθογραφία και μεταξοτυπία)

Εργασίες απλής επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας με στόχο την ψηφιακή εκτύπωση ως μετεξέλιξη της χαρακτικής εκτύπωσης καθώς και την φωτοχαρακτική εκτύπωση της εικόνας.

Τη χαρακτική ως αφετηρία  για τη δημιουργία αρχειοθέτησης δεδομένων εικόνας.

Στοιχεία ιστορίας της χαρακτικής και θέματα που αφορούν τη σύγχρονη χαρακτική  (παγκόσμια και ελληνική.

Συνεργασία με τα άλλα εργαστήρια για συγχρονισμένες έρευνες και δραστηριότητες.

Δραστηριότητες που αφορούν στην κοινωνική διάσταση του χαρακτικού έργου και τη λειτουργία του στον κοινωνικό ιστό της πόλης, καθώς και συμμετοχή σε  προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος .

Περιγραφή / Μαθήματα

 Τα μαθήματα του εργαστήριου ψηφιακών τεχνών πραγματεύονται τη πολυμορφική  διάδραση που συντελείται μεταξύ της  τέχνης και της ηλεκτρονικής εποχής, σε μια σειρά διαφορετικών πεδίων αντίστοιχων με τις πολυμορφικές εκφάνσεις της σύγχρονης τέχνης.  Στόχος είναι η παρουσίαση  των εννοιών της πλαστικής γλώσσας της ψηφιακής εικόνας και ήχου όπως αυτές  αναπτύσσονται  στα πολλαπλά  πεδία διαχείρισης και επικοινωνίας τους σήμερα (φωτογραφία, video,design,animation,διαδίκτυο κ.α.), η κατάκτηση των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων για την ανάδειξη των ποιοτικών δυνατοτήτων του ψηφιακού υλικού, η γνωριμία μεθόδων επεξεργασίας και διασύνδεσης της οπτικοακουστικής πληροφορίας στον εικονικό και πραγματικό χώρο , η έρευνα της εννοιολογικής υπόστασης του ψηφιακού έργου μέσα από τη βοήθεια διαλέξεων, προβολών, ασκήσεων και συζητήσεων και  η σύνδεση των παραγόμενων έργων με το κοινωνικό και εικαστικό γίγνεσθαι. Οι περιοχές εμβάθυνσης του εργαστηρίου είναι η ψηφιακή φωτογραφία, το video, το τρισδιάστατο και δισδιάστατο animation, οι διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές, η ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου, οι ψηφιακές γραφικές τέχνες και η εικονογράφηση.

 Μαθήματα

Εψεφ.1 Μάθημα Εργαστηρίου: Ψηφιακές Τέχνες ( Τέχνη και Ηλεκτρονική Εποχή)

Το  μάθημα είναι μια εισαγωγή στην διεύρυνση των διαστάσεων του  εικαστικού έργου στον χρόνο, τον ήχο και το κείμενο. Έμφαση δίνεται στη εννοιολογική διερεύνηση  των σχέσεων ανάμεσα στην εικόνα, τον ήχο και το κείμενο. Στο μάθημα αναπτύσσονται πρακτικές συλλογής ηχητικής και οπτικής πληροφορίας (σκίτσα, σχέδια, φωτογραφία, video, κείμενα) και δημιουργίας δισδιάστατης κινούμενης εικόνας και ήχου (2d animation, ηλεκτρονικός ήχος), μέσα από ασκήσεις πάνω σε επιλεγμένες θεματικές καθημερινών πρακτικών και σκηνοθετημένων δράσεων. Γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών της πλαστικής γλώσσας της εικόνας και του ήχου μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα καθώς και των μεθόδων επεξεργασίας, σύνθεσης του πολυμεσικού υλικού. Γίνεται παρουσίαση διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας της ψηφιακής πληροφορίας είτε στον πραγματικό χώρο σε μορφή γραμμικών και μη γραμμικών χωρικών εγκαταστάσεων είτε στον εικονικό χώρο διαμέσου του διαδικτύου η  άλλων μέσων διανομής, ανάλογα με τον σχεδιασμό και την εννοιολογική ταυτότητα του έργου. Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις, παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.

Προαπαιτούμενο: Εισαγωγή στους υπολογιστές

© 2020 eetf.uowm.gr