Περιγραφή

Το εργαστήριο πραγματεύεται το χώρο και τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων. Βασικός στόχος είναι να εμβαθύνει ο/η φοιτητής/τρια τόσο στην έρευνα, όσο και στην πρακτική εφαρμογή – από τον πειραματισμό στο σχεδιασμό και την τελική υλοποίηση – καθώς επίσης στην έρευνα μιας ευρείας γκάμας υλικών και πρακτικών, μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο σκέψης, που θα του επιτρέπει να λειτουργεί με γνώμονα όχι μόνο την προσωπική αντίληψη του για το χώρο και τα αντικείμενα που τον περιβάλλουν, αλλά και τις κοινωνικές του προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή.

Οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε projects που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους τάσεις και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε να παράγουν μία σειρά άρτια υλοποιημένων έργων, επαγγελματικού επιπέδου, τα οποία θα υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο ιδεολογικού περιεχομένου.

Οι εφαρμογές είναι ποικίλες και αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα / εργαστηριακά μαθήματα:

  • Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση
  • Σχεδιασμός Αντικειμένου – Design(Έπιπλο – Φωτιστικό)
  • Σκηνογραφία
  • Κόσμημα
  • Κεραμική (υπό σχεδιασμό)
  • Τυποποίηση προϊόντων βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής παραγωγής (υπό σχεδιασμό)

 

© 2020 eetf.uowm.gr