πλατφόρμα PARALLEL 

Η πλατφόρμα PARALLEL (με τη συγχρηματοδότηση του Creative Europe) κάνει ανοιχτή πρόσκληση απευθυνόμενη σε νέους καλλιτέχνες και επιμελητές που ασχολούνται με τη φωτογραφία/νέα μέσα και visual arts
Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2DaO0oW

© 2020 eetf.uowm.gr