Πρόγραμμα διαλέξεων ΤΕΕΤ

Πρόγραμμα διαλέξεων ΤΕΕΤ

Χειμερινό εξάμηνο
25 Νοεμβρίου___ Χριστίνα Γεωργίου (Υπεύθ. καθ.: Α. Αυγητίδου)

 

9 Δεκεμβρίου____ Γιάννης Φωκάς (Υπεύθ. καθ.: Γ. Ζιώγας)

 

16 Δεκεμβρίου___ Δημήτριος Σταματόπουλος (Υπεύθ. καθ.: Δ. Αβραμίδης)

 

13 Ιανουαρίου___Κατσάγγελος Γιώργος (Υπεύθ. καθ.: Γ. Καστρίτσης)

 

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr