ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – OPEN ART

OPEN ART – είναι ένα πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου- που αφορά την επιμόρφωση και κατάρτιση αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών και Μουσικών Σπουδών στο πεδίο Τέχνες, Τεχνολογία, Επιστήμες, Κοινωνία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στους συμμετέχοντες εντελώς δωρεάν θέλοντας να υπενθυμίσει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης στην επανασύσταση των δομών του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού με μέσο τον Σχεδιασμό, τις Τέχνες και την Τεχνολογία.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – OPEN ART

© 2020 eetf.uowm.gr