Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020 από το ΙΚΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020”.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 18.02.2022, ώρα: 15.00 θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλουν οριστικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΚΥ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/5532c3a8af66db77fb65593c786116033496.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.

© 2020 eetf.uowm.gr