Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. – Fulbright Greece

Tο υπ’ αριθμ. 17806/12-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αφορά σε υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για τη χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr