Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert

Υποτροφίες PeopleCert 2ος κύκλος – Ανακοίνωση.pdf.pdf

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» περιλαμβάνει:

Υποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας»
Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή»

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης των υποψηφίων είναι μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships.

© 2020 eetf.uowm.gr