Πρόγραμμα υποτροφιών Πανεπιστημίων της Σόφιας

Το υπ’ αριθμ. 34393/Ζ1/28-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορά πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίων της Σόφιας “St Kliment Ohridiski” και του Veliko Turnovo “St. St. Cγrill and Methodius”.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το συνημμένο αρχείο. : https://share.uowm.gr/download/94622b6bf2cd3942555d45e319f00fd539d3.html 

Πρόγραμμα υποτροφιών των Πανεπιστημίων της Σόφιας St Kliment Ohridiski και του Veliko Turnovo St. St. Cyrill and Methodius

© 2020 eetf.uowm.gr