ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space)

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Χρονική Διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στις εξής ειδικεύσεις:

1. «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”)

Αριθμός εισακτέων: 15

2. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”)

Αριθμός εισακτέων: 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2021-22

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr