Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΕΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΕΤ

«Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου»

 

 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕΤ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποτελεί η διερεύνηση των εικαστικών παραμέτρων της έννοιας του τοπίου (φυσικού και αστικού), ως χώρου βιωματικής εικαστικής έρευνας και εξερεύνησης καθώς και παιδαγωγικών εφαρμογών, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία σύγχρονων έργων μέσα από τη βίωση του πεδίου και τη μνημονική του επεξεργασία.

Το ΤΕΕΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις εξής ειδικεύσεις:

  1. «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”). Η ειδίκευση «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”) αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη δημιουργία εικαστικών έργων με βάση την κριτική πρακτική και έχοντας ως αφετηρία αναγνώσεις του τοπίου και ευρύτερα του περιβάλλοντος κοινωνικού χώρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα εικαστικών τεχνών καθώς και μαθήματα εμβάθυνσης σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των εικαστικών τεχνών.
  2. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”)

Η ειδίκευση «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”) αποσκοπεί στη μελέτη των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδακτική των εικαστικών τεχνών και τη δημιουργική αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γενικού παιδαγωγικού περιεχομένου, μεθοδολογίας, αξιοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε μέσα από την κριτική παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών να επιτυγχάνεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη Διδακτική της Τέχνης και σε τομείς όπως η Μουσειοπαιδαγωγική.

Οι υποψήφιοι/ες θα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή θα αποστείλουν ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορική τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 6 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως και 21 Αυγούστου 2020 (η ημερομηνία κατάθεσης προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορικής) στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών-ΠΜΣ 2 ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: http://val.eetf.uowm.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ώρες συνεργασίας 11:00-13:00, τηλ.: 2385055260 και 55240, αρμόδιες Π. Τερζή και Σ. Γρηγοριάδου).

 

© 2020 eetf.uowm.gr