ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 221/7-2-2014 αποφάσισε τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς (πρώτου κύκλου σπουδών) και μεταπτυχιακούς φοιτητές (δεύτερου κύκλου σπουδών). Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ του Τμήματος, με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες απασχόλησης, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον 20 ώρες μηνιαίως με μέγιστο τις 40 ώρες μηνιαίως, για έξι μήνες συνολικά στη διάρκεια του έτους 2014 (τρεις για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2013-2014 και τρεις για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-2015), με ωριαία αποζημίωση τα 7,00 €. Οι φοιτητές στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώσουν αν θέλουν να συμμετέχουν στις ανταποδοτικές υποτροφίες στο εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2013-2014 ή και στο χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-2015.

Ο αριθμός των απασχολούμενων υποτρόφων είναι συγκεκριμένος και ορίστηκε στην αριθμ. 221/7-2-2014 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής ως εξής: 4 προπτυχιακοί φοιτητές έκαστο για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και 4 προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές έκαστο για τα Τμήματα του ΠΔΜ στη Φλώρινα.

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της αριθμ. 224/20-3-2014 αποφάσισε να χορηγήσει υποτροφίες σε τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ο υποψήφιος να φοιτά τον Ιανουάριο του 2014 από το 3ο έτος και πάνω.
  2. Να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 (δύο τρίτα) του αριθμού των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων από αυτό στο οποίο βρίσκεται.
  3. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους στα μαθήματα και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος,  θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.

  1. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα του προηγούμενου έτους (για τα εισοδήματα του 2013).

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 09/04/2014  έως και τις 17/4/2014.

 

Φλώρινα, ……………

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

κατεβάστε την Αίτηση

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr