Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου για την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, προκηρύσσει φοιτητικό διαγωνισμό για το σχεδίασμό λογότυπου που θα προβάλλει την Επιτροπή και το έργο που καλείται να αναλάβει.

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού Λογότυπου ΕΙΦ_ pdf

ΑΙΤΗΣΗ φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού Λογότυπου ΕΙΦ-1

© 2020 eetf.uowm.gr