ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

«Καστρόπληκτα Θεσσαλονίκης. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από την αναδιαμόρφωση του τοπίου»

Πτυχιακή ΠΜΣ 2019 Αφροδίτη Φουτρή Χώρος Παρέμβασης: Επταπύργιο Θεσσαλονίκη

Η φιλοσοφία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», βασίζεται στις αρχές της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ενδυνάμωσης, της χειραφέτησης και της
συλλογικής δράσης. Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, της αυξανόμενης αβεβαιότητας,
των κοινωνικών κρίσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων, εμφανίζονται νέες και
επείγουσες ανάγκες για δημιουργική, κοινωνική και καλλιτεχνική παρέμβαση, για νέα
συμμετοχικά εργαλεία έρευνας και σχεδιασμού. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη –
Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», μέσω της θεωρητικής και της εργαστηριακής
εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, στοχεύει στην ανάπτυξη αυτών των νέων
συμμετοχικών εργαλείων με προσανατολισμό στην κριτική προσέγγιση, τη
δημιουργική αλληλεγγύη, και την καλλιτεχνική πρακτική. Η καλλιτεχνική πρακτική
συλλαμβάνεται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και μια βιωματική διαδικασία
που αναδεικνύει το εικαστικό αντικείμενο ως αντικείμενο συνάντησης ανθρώπων, και
όχι ως απλή καλλιτεχνική δεξιοτεχνία.
Ερευνητικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ
Αντικείμενα του Διατμηματικού Π.Μ.Σ., είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών και
καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών
ομάδων σε κρίση ή/και αντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες
προκλήσεις, β) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική
εμψύχωση, την κοινωνική διαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση
κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην
απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην συνεργατική και την συμμετοχική
μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στην
εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να εργαστούν σε
δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης, κοινωνικής
διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.
Συνεργάζονται τα Τμήματα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα

 

Πρόσκληση – Κλινική Κοινωνιολογία ακ. έτος 2020-21

© 2020 eetf.uowm.gr