Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση τοιχογραφίας στην Κοζάνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών απευθύνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση τοιχογραφίας στην οδό Ελευθερίας στην Κοζάνη.  Ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να αποτυπώσει το συνημμένο σχέδιο στις διαστάσεις του τοίχου

Διαστάσεις τοίχου:  7,60 x 136,80 m

Χρόνος Υλοποίησης: Μάιος 2018 (για όσες μέρες χρειαστεί)

Ημερομηνία Τελικής Παράδοσης: 25 Μαΐου 2018

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

  1. Το κόστος των υλικών για την υλοποίηση της τοιχογραφίας
  2. Το κόστος της αναγκαίας σκαλωσιάς για την υλοποίηση της τοιχογραφίας
  3. Την αμοιβή όσων χρειαστούν για να υλοποιήσουν το έργο
  4. Το κόστος ασφαλιστικών εισφορών όσων χρειαστούν για να υλοποιήσουν το έργο
  5. Το ασφαλιστικό κόστος που αφορά τη ασφάλεια των εργαζόμενων
  6. Την φιλοξενία (κόστος ξενοδοχείου, διατροφής)  όσων υλοποιήσουν το έργο για το διάστημα που θα χρειαστεί να βρεθούν Κοζάνη
  7. Το κόστος μετακίνησης από και προς τον τόπο κατοικίας τους στην Κοζάνη όσων υλοποιήσουν το έργο για το διάστημα που θα χρειαστεί να βρεθούν Κοζάνη
  8. Το εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση του έργου

Το συνολικό ποσό της προκήρυξης για την υλοποίηση του έργου είναι 7.000 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προτάσεις σε σφραγισμένο φάκελο

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 24 Απριλίου 2018, στις 13:00 στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπ’ όψη της κ. Αναστασίας Γκροσδάνη  (ΕΤΕΠ).

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00111-1

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Γιάννης Ζιώγας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr