ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα προτίθεται να προσλάβει τρία (3) άτομα, εκ των εγγεγραμμένων  φοιτητών του Τμήματος, που θα εργαστούν στο Τμήμα με την ιδιότητα του γυμνού μοντέλου για τις διδακτικές ανάγκες των καλλιτεχνικών εργαστηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Τα άτομα θα εργαστούν συνολικά εκατόν εξήντα πέντε (165) ώρες το καθένα με αμοιβή δέκα (10) ευρώ την ώρα.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 2/10/17 μέχρι και τις 13/10/17.

Επισημαίνεται σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω εργασίας δε θα δικαιολογείται η απουσία τους από την παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους».

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζιώγας

Αναπληρωτής Καθηγητής

© 2020 eetf.uowm.gr