Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές 2017- 2018.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να διανύσουν μία περίοδο 3-12 μηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύματα με τα οποία το ΠΔΜ έχει ενεργές Διμερείς συμφωνίες http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/dimereis-simfonies

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

28/2/2017

Eνημερωθείτε απο τα κάτωθι έγγραφα:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr