Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020 για ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές 2019- 2020.Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μπορούν να διανύσουν μία περίοδο 3-12 μηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύματα με τα οποία το ΠΔΜ έχει ενεργές Διμερείς συμφωνίες.

Μπορείτε να βρείτε τις ενεργές συμφωνίες στοhttps://intrelations.uowm.gr/bilateral/ ακολουθώντας τα εξής βήματα: Στο πεδίο ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ επιλέγετε Φοιτητές, στο πεδίο ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ επιλέγετε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεστε δηλ προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, στο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ επιλέγετε το Τμήμα στο οποίο ανήκετε, στο πεδίο ΧΩΡΕΣ επιλέγεται την χώρα σε Ίδρυμα της οποίας θέλετε να συμμετέχετε ως φοιτητής – φοιτήτρια Erasmus+ (εάν το πεδίο αυτό το αφήσετε κενό αυτόματα επιλέγονται όλες οι χώρες με τις οποίες έχουμε διμερή συμφωνία) και τέλος πατώντας ΦΙΛΤΡΟ σας εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών σας από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε και να δηλώσετε στην επισυναπτόμενη αίτηση το πανεπιστήμιο στο οποίο ενδιαφέρεστε να διανύσετε τις σπουδές σας μέσω του προγράμματοςErasmus+ 2019-2020.

Αναλυτικά επισυνάπτονται :

η πρόσκληση :

© 2020 eetf.uowm.gr